Heropstart scholen en opvang internaat

Heropstart scholen en opvang internaat

 

Heropstart scholen en opvang internaat vanaf 18/05

Beste ouder(s), voogd, …

Het internaat blijft steeds in opvang voorzien en dit voor 4 verschillende doelgroepen.

  1. Kwetsbare jongeren die ook nu reeds op internaat verblijven
  2. Kinderen van ouders met een cruciaal beroep
  3. Leerlingen die een achterstand opbouwden tijdens de preteaching-fase en die daardoor terug naar school komen
  4. Internen van de leerjaren die opnieuw starten op school.

De scholen zullen op 15 mei heropstarten en de info over uw kind zal u steeds via de school vernemen. Indien uw kind terug naar school kan, zullen de lesdagen misschien beperkt zijn tot enkele momenten of dagen. Om van de opvang te kunnen genieten op internaat zijn er drie voorwaarden:

  • De opvang betreft steeds een voltijds verblijf van maandagnamiddag t.e.m vrijdagochtend. Wanneer uw kind dus slechts enkele lesdagen of momenten heeft op school, moet er daarnaast ook gevraagd worden naar opvang op school voor de andere momenten/dagen.
  • De opvang moet steeds telefonisch 09/323/51/50 of per e-mail aangevraagd worden. Dit kan via het algemene nummer 09/323/51/50 en via kastanje.sec@onderwijs.gent.be
  • De opvang moet steeds een week op voorhand aangevraagd worden, zo kunnen wij het leerlingenvervoer en de maaltijden organiseren.

Contactbubbels

De kinderen en opvoeders verblijven steeds in hun eigen leefgroep. Dit is hun contactbubbel. Er zijn geen leefgroepoverschrijdende activiteiten en elke leefgroep behoudt zijn opvoeder. Er is geen circulatie tussen de groepen.

Mondmaskers

Alle personeel (opvoeders, secretariaatspersoneel, poetspersoneel,…) draagt verplicht een mondmasker. Kinderen die het leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs gebruiken, moeten vanaf 15/05 ook een mondmasker gebruiken bij het op- en afstappen van de bus. Dit zal door het leerlingenvervoer gecommuniceerd worden.

Toegang tot het gebouw

De hoofdingang aan de Olijfstraat is afgesloten en u dient steeds de dienstingang te gebruiken die zich verderop bevindt. Daar zal u als ouder steeds moeten wachten in de sas tot er een personeelslid van het internaat u zal onthalen. Externen hebben op dit moment geen toegang meer tot het gebouw tenzij het om dringende herstellingen gaat. Zij vullen steeds een bezoekersregister in.

Ziektebeleid

Een ziek kind wordt onmiddellijk afgehaald. U zal steeds gecontacteerd worden en wij vragen om daarna op consultatie te gaan bij de huisarts zodat er een attest kan worden voorgelegd.

Zondagen

Wij zullen tot na de coronacrisis gesloten blijven op zondag. Dit om het aantal contacten zo veel mogelijk te beperken.

Activiteiten

Onze activiteiten gaan zo veel als mogelijk door in openlucht en op de speelplaats wordt er in shiften gespeeld. Verplaatsingen doen we voorlopig enkel in de buurt van het internaat voor een wandeling of fietstocht met de leefgroep.

Vervoer

Er is nog steeds leerlingenvervoer tussen de school en het internaat. Het leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs wordt door de ouder en de school steeds aangevraagd.

Hebben jullie nog vragen en/of  bezorgdheden, contacteer ons dan zeker.

 

Vriendelijke groeten en hou het gezond,

 

Matthias Steens

Beheerder Stedelijk Internaat Gent

Team Kastanje