De Toppers

De Toppers is een leefgroep van maximaal 6 jongeren die school lopen in het buitengewoon onderwijs.

Er wordt gewerkt naar zelfstandigheid en zelfredzaamheid. De eigen inbreng in het leefgroepsgebeuren is in deze leefgroep heel belangrijk. 

Dit doen we onder meer door samen de activiteiten te bekijken en kansen te bieden op vrijetijdsbesteding buiten het internaat.