Leefgroepen

Er wordt gewerkt met drie verticale gemengde leefgroepen:

“De snoezels” : een leefgroep van maximaal 6 kinderen en jongeren met een matige tot ernstige verstandelijke beperking en/of autisme (type 9) en concentratiestoornissen. Deze kinderen en jongeren hebben nood aan een grotere individuele begeleiding.

“De springers” : een leefgroep van maximaal 6 kinderen en jongeren met een matige verstandelijke beperking en/of autisme. De klemtoon wordt gelegd op het groepsgerichte.

" De Toppers" : een leefgroep van maximaal 6 jongeren gericht op zelfstandigheid en een eigen inbreng van de jongeren .