Onze collega-internaten en vrienden

Stedelijk Internaat Gent Kastanje: een autonoom internaat voor jongeren van het kleuter- en lager onderwijs. http://scholen.stad.gent/internaatkastanje

Stedelijk Internaat Gent Pollux : een autonoom internaat voor jongeren van het secundair onderwijs. http://scholen.stad.gent/internaatpollux

VZW vrienden van de internaten: 

De vzw " Vrienden van de internaten Stad Gent" wordt vertegenwoordigd door bestuursleden die als intern of administratieve opvoeder werkzaam zijn binnen de verschillende vestigingen van het Stedelijk internaat Gent. Doordat elke vestiging vertegenwoordigd is, kunnen wij als vzw vlot en efficiënt inspelen op de behoeften van elk kind en noden van de verschillende leefgroepen.

De belangen van de kinderen staan centraal.

Regelmatig organiseren wij activiteiten ten voordele van de vzw. 

Als vzw kunnen wij rekenen op de steun en behulpzaamheid van onze collega's bij het verwezenlijken van deze activiteiten. Elke financiële steun is zeker welkom om tegemoet te kunnen komen aan de noden van de kinderen

Rekeningnummer BE 27 1236 1639 0273

Bestuursleden:  Annik, Evelien en Robin

VZW De Trekvogels http://www.gentsetrekvogels.be/

De Pagadder http://www.ocmwgent.be/Kind.html

Poco Loco http://www.aanloophuispocoloco.be/

Youth City https://stad.gent/nl/openingsuren-adressen/youth-city

Hou ende Trou http://www.htzwijnaarde.com/