Springers

In deze leefgroep zitten kinderen/jongeren met een matige verstandelijke beperking en/of autisme. Hier leggen we de klemtoon op het groepsgerichte. We zetten vooral in op het welbevinden, betrokkenheid , communicatie, zelfredzaamheid , gezonde voeding , socialisatie, zelfstandigheid en een ruim aanbod op vrijetijdsbesteding.