Snoezels

Deze leefgroep bestaat uit kinderen/jongeren met een grotere individuele ondersteuningsnood. Het zijn kinderen met een matige tot zware verstandelijke beperking en/ autisme. In deze leefgroep wordt gewerkt met dagschema’s, picto’s, SMOG,…