Huis- en studiebegeleiding

De meeste kinderen in de leefgroep hebben geen huiswerk. Indien er wel huiswerk is zullen de opvoeders het kind individueel begeleiden.