Kinder - en ouderparticipatie

Inspraak en communicatie is een troef. Elke stem wordt gehoord.

We gaan samen met de ouders op zoek naar de juiste begeleiding voor hun kinderen.

Kringgesprekken

We willen dat kinderen naar elkaar leren luisteren, hun interesses kunnen delen, hun verhaal kunnen vertellen, conflicten kunnen oplossen en hun talenten kunnen tonen. Daarom besteden we in de leefgroepen veel aandacht aan kringgesprekken. Deze zijn waardevol voor iedereen en zorgen voor een positief zelfbeeld en verhoogd het welbevinden.

Kindvergaderingen

Als kinderen samen met ons beslissingen nemen, is de betrokkenheid groter. Zo organiseren we kindvergaderingen, waarin we samen nadenken over het activiteitenaanbod, de aanschaf van nieuw speelgoed, maar ook bijvoorbeeld over de regels. Zo komen we goed te weten wat kinderen willen en belangrijk vinden.

Oudergesprekken

De oudergesprekken kunnen op ieder moment van het schooljaar. Deze kunnen gebeuren telefonisch of op het internaat. Ook bij het afzetten van uw kind op zondag is er steeds de mogelijkheid voor een gesprek met de opvoeders.

In augustus organiseren we een onthaalmoment en ook het internaatsfeest staat volledig in teken van de ouder(s).

Heb je een plotse vraag? Kom dan gerust langs of geef een belletje.