Zorg op maat

De zorg op internaat is voor ons heel belangrijk en samenwerking staat hierin centraal. Om een goede ondersteuning te kunnen bieden, betrekken wij iedereen: ouders, scholen en externen.

Onze zorg vertrekt vanuit een positieve houding zonder vooroordelen. We willen een aangename sfeer creƫren waarin iedereen zich goed voelt, dit zowel op het internaat als daarbuiten.

Concreet doen we dit door bv kindgesprekken en groepsgesprekken te organiseren. Onze opvoeders reflecteren over de internen en wisselen observaties of bezorgdheden uit tijdens onze zorgteams. Indien nodig bekijken we, d.m.v. een handelingsplan, waar een kind extra ondersteuning kan gebruiken. In dit proces worden de ouders steeds betrokken. We organiseren dan ook twee maal per jaar oudergesprekken waarin alles kan/mag besproken worden.

Vele kinderen kampen met eetstoornissen, ook hier proberen wij zoveel mogelijk aangepast te handelen. Voor kinderen met overgewicht hanteren wij bvb. de stippenmethode. Toegepaste methodes worden steeds besproken met de ouders en de school.