Stage

Het opvangen en begeleiden van stagiairs wordt binnen het Stedelijk internaat Gent als een sterke meerwaarde ervaren voor en door de personeelsleden. Het begeleiden van stagiairs gebeurt zo optimaal mogelijk en conform de vooropgestelde profielen van de stage en opleiding. Het Stedelijk Internaat Gent stelt zich open voor diverse stages en opleidingsvormen. Naast de klassieke stagevormen is er ook ruimte voor kortstondige en meer projectmatige stages of schoolse opdrachten. Voor (aan)vragen m.b.t. stage of vrijblijvende info kunt u het digitaal stage-formulier invullen via de bovenstaande keuzeknop. . STAGE BINNEN STAD GENT? DAT KAN!! SURF SNEL NAAR DE STAGEDATABANK https://stad.gent/werken-ondernemen/werken/stages-bij-de-stad-gent