Aanmelden voor inschrijving

Ik wil naar Internaat Pollux!

Enthousiast om je in te schrijven bij ons? Weet dan dat je dat het hele schooljaar kunt doen. Zelfs tijdens de eerste en de laatste week van de grote vakantie... Vul het inschrijvingsformulier online in! Pas daarna kunnen we samen aan de slag.

Alle velden zijn verplicht, tenzij anders aangegeven.

Wanneer wens je de jongere in te schrijven?
Wie meld de jongere aan?
Heb je toestemming van de ouder? (Optioneel)
Gegevens van de jongere
Gegevens ouder 1
Woont ouder 2 op hetzelfde adres?
Gegevens ouder 2

De Stad Gent behandelt de persoonsgegevens die je invult met respect voor je privacy.

Met respect voor je privacy

De Stad Gent behandelt de persoonsgegevens die je invult met respect voor je privacy. We volgen hiervoor de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Waarvoor, met wie en hoe lang?

Als je de gegevens verzendt, geef je ons toestemming om ze te gebruiken om een eventuele inschrijving in ons internaat voor te bereiden.

We verwijderen je persoonsgegevens na 6 maanden.

Je rechten

Je hebt altijd het recht om je persoonsgegevens in te zien en om foute gegevens aan te passen.

In sommige gevallen kan je ook je persoonsgegevens laten wissen.

Wil je je beroepen op deze rechten? Dat kan via het contactformulier op deze pagina.

Vermoed je dat iemand je persoonsgegevens onrechtmatig gebruikt? Meld het ons via privacy@stad.gent. Je hebt ook het recht om klacht in te dienen bij de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens.

Meer informatie over je rechten en privacy vind je hier.