Aanmeldingsprocedure

Voor inschrijvingen hanteren wij een specifieke procedure.
Internaat Pollux besteedt hier de nodige tijd en aandacht aan.
Een goede en open communicatie vanaf het begin is belangrijk!

De aanvrager vult het 'Inschrijvingsformulier' in en stuurt het naar ons door.
Van zodra wij dit ontvangen, kijken wij of er (nog) plaats is.
Indien er geen plaatsen vrij zijn, komt de aanvraag op een wachtlijst.

U krijgt altijd nieuws van ons terug.
Wij streven ernaar binnen de 24 uur contact op te nemen.

Als er plaats is, krijgt u eerst een rondleiding in ons internaat.
Daarbij hoort het eigenlijke intakegesprek.
Daarom staan wij erop dat de aangemelde jongere meekomt.
Een eventuele hulp- of zorgvraag diepen wij samen verder uit.
Wij lichten onze internaatswerking toe en overlopen samen ons huishoudelijk reglement.
Dit geven wij u mee, samen met de inschrijvingsbundel.

De ouder* krijgt 1 week de tijd om een beslissing te nemen.
Daarna wordt de naam van de aangemelde jongere van de wachtlijst geschrapt.
De aanmelding is daardoor niet langer geldig.

Bij een beslissing tot inschrijving komt er een tweede bezoek aan het internaat.
De ouder* brengt de ingevulde inschrijvingsbundel en andere gevraagde documenten mee.
Samen beslissen we wanneer de jongere als interne wordt ingeschreven.
Elke inschrijving gebeurt 'onder opschortende voorwaarde'.
Dit betekent een proefperiode van ongeveer 4 - 6 weken.
Aan het einde van die periode delen we mee of de jongere bij ons kan blijven.
Voor deze beslissing houden wij rekening met de draagkracht van het team en de leefgroep.
Zonder ondertekening van 'akkoord met het huishoudelijk reglement' is er geen inschrijving!

procedure