schooljaar 2019 - 2020

De dagprijs van ons internaat wordt jaarlijks vastgelegd door de gemeenteraad van de Stad Gent.
Het dagtarief voor internen uit het secundair onderwijs bedraagt 15,50 euro.
Hierin zijn alle maaltijden en een vieruurtje vervat.

Elke maand krijgt u een factuur, gebaseerd op de verblijfsduur van die maand.
De betaling gebeurt binnen de dertig dagen na ontvangst van de factuur.
Alleen gewettigde afwezigheden worden in mindering gebracht!
Bij laattijdige betaling sturen wij u een herinneringsbrief.

Dokters- en apotheekkosten worden voorgeschoten en staan vermeld als 'medische kosten'.
'Sport en spel' zijn de kosten voor sommige betalende activiteiten.
De maximumbijdrage hiervoor is 100 euro per schooljaar.

Er zijn kortingen voorzien volgens het inkomen (vermeld op het meest recente aanslagbiljet).
Als uw huidige inkomen veel is veranderd, bezorgt u ons een andere bewijskrachtig document.
De korting geldt vanaf de maand van de aanvraag en voor de duur van het schooljaar.
Korting van 25 % (bij inkomen 20.000 - 30.000 euro) en 50 % (inkomen lager dan 20.000 euro).
Daarnaast is ook nog een gezinskorting van 25 % mogelijk.
(Zie hoofdstuk 3 van ons huishoudelijk reglement voor de bepaling van de ouderbijdrage.)

Bij betalingsmoeilijkheden neemt u zo vlug mogelijk contact op met het internaat.
Samen met u bekijken wij wat er aan de hand is en stellen wij een afbetalingsplan op.
Wij verwachten dan wel een stipte opvolging hiervan!

Bij niet-betaling neemt de dienst financiƫn van de Stad Gent het dossier over.
Deze dienst kan juridische stappen nemen.

Bij uitschrijving van de interne verlangen wij een ingevuld en door de ouder* ondertekend uitschrijvingsformulier.
Na 31 mei is uitschrijving (bv. om in juni thuis te studeren) niet meer mogelijk.

Tarieven