Maatregelen Coronavirus

11 maart 2020 Nieuwe richtlijnen om kwetsbare groepen te beschermen. Wat betekent dit voor ons internaat? Beste ouders, Het Stedelijk Onderwijs Gent neemt de situatie met het coronavirus ernstig en volgen de ontwikkelingen op de voet op. Op dit moment hebben we nog geen weet van een melding van een besmetting op onze stedelijke scholen/internaten. We blijven de preventieve voorzorgsmaatregelen hanteren en volgen strikt de instructies op van de FOD Volksgezondheid en het Vlaams Departement van Onderwijs. Sinds dinsdag 10 maart gelden er nieuwe richtlijnen voor de hele bevolking. Die gaan verder dan de bestaande individuele hygiënische voorzorgsmaatregelen. De federale overheid wil zo kwetsbare groepen beschermen en de juiste zorg voor hen garanderen. De algemene richtlijnen zijn: vermijd situaties waarbij veel mensen samenkomen en verminder contacten tussen een mogelijke besmette persoon en gezonde personen. Nu is volgens virologen het moment om op deze manier samen de verspreiding van het coronavirus in te dijken. De maatregelen gelden minstens 1 maand, met herziening op 31 maart. Wat betekenen deze richtlijnen voor ons internaat? Als basisprincipe geldt: volwassenen en externen die niet op internaat moeten zijn houden we uit het internaat en we beperken het contact tussen kinderen en volwassenen. Dat moet vooral de kwetsbare groepen beschermen. Concreet betekent dit dat: - Alle bezoekers gebruik maken van de handhygiënemiddelen die aan onze ingang staan. Fysieke contacten zoals handen schudden en andere fysieke vormen van begroeting vermijden we zo veel mogelijk. - Ouders staan zelf zo veel mogelijk in voor het afhalen en binnenbrengen van hun kinderen (grootouders of kwetsbare volwassenen trachten we zo te beschermen). - Jongeren die ziek worden op school of op internaat worden steeds opgehaald en er wordt uitdrukkelijk gevraagd een bezoek te brengen aan de huisarts. Zonder attest van de huisarts kunnen wij geen opvang voorzien of medicatie toedienen. - Indien er zich een besmetting zou voordoen in jullie omgeving, gelieve ons dan spoedig hierover te informeren. - Onze activiteiten zullen conform de nieuwe richtlijnen worden herbekeken of aangepast. Wij schrappen alle indooractiviteiten zoals binnenspeeltuin, cinemabezoek,… Er wordt vooral ingezet op activiteiten in open lucht. Blijven eerdere richtlijnen van toepassing? De eerder gecommuniceerde richtlijnen blijven verder van kracht. We blijven dus waakzaam voor ziektesymptomen bij leerlingen en personeel en blijven de preventieve maatregelen toepassen. Waarom gaan alle scholen nu niet dicht? Alle scholen/internaten preventief sluiten is op advies van het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) medisch nog steeds niet nodig: • De gevolgen van het coronavirus zijn voor kinderen veel beperkter. Ze zijn minder ziek en genezen vlotter. Kinderen blijken dus het virus veel beter te verslaan dan volwassenen. • Het doel is nu om kwetsbare groepen te beschermen door het virus te vertragen. Alle scholen sluiten heeft daar op dit moment geen impact op. Integendeel door sluiting zouden kinderen meer contact hebben met de kwetsbare groepen wat we juist willen vermijden. Wat kan je als ouder doen? Bescherm grootouders die tot de risicogroep behoren: • Bekijk of je alternatieven vindt voor het brengen en afhalen van je kind naar school/internaat, zodat zij dit niet moeten doen. • Als je kind ziek is, laat het dan niet opvangen door de grootouders. Heeft je kind een verzwakt immuunsysteem (bv. ten gevolge van een kankerbehandeling of diabetes) overleg dan met de behandelende arts of thuisblijven aangewezen is. Als ouder blijf je de eerder gecommuniceerde preventieve maatregelen verder toepassen. Je vindt ze op Onderwijs Vlaanderen - Informatie over het coronavirus voor ouders  Meer informatie?  • Algemene info en veelgestelde vragen: www.info-coronavirus.be • Heb je nog een vraag? Bel 0800 14689 of mail info-coronavirus@health.fgov.be.  • Extra informatie voor ouders Onderwijs Vlaanderen - Informatie over het coronavirus voor ouders