Ook jij krijgt het woord!

Internaat Pollux draagt jongerenparticipatie en open dialoog met haar internen hoog in het vaandel.
Daarom werd er een werkgroep opgestart rond "jongerenparticipatie" in onze internaatwerking.

Er zijn informele bevragingsmomenten en formele vergaderingen.
In de ideeënbus kunnen de internen hun vragen en suggesties deponeren.
Regelmatig organiseren we een enquête over een bepaald onderwerp.
Alles wordt in team besproken en alle internen krijgen feedback.

Bedoeling van de jongerenparticipatie:
Op constructieve manier in discussie gaan, leren luisteren naar elkaar, zelf argumenten aandragen en andere beoordelen,
leren omgaan met een gemotiveerd 'neen', een compromis maken, oplossing(en) zoeken, kritisch nadenken, voorstellen doen,
jezelf durven bevragen, initiatief nemen, enz.
Uiteindelijk zijn dit stuk voor stuk vaardigheden die mensen een leven lang kunnen en moeten gebruiken...
Beslissingen die op deze manier tot stand komen verhogen het draagvlak bij iedereen.

Op de tweewekelijkse teamvergaderingen komt alle info van alle leefgroepen aan bod.
Hierdoor houden wij de vinger aan de pols van wat er leeft in ons internaat.
Dit laat ons toe ons beleid desgewenst gericht bij te sturen.

Met zijn allen kunnen we méér!

ideeënbus