Wij zorgen voor jou!

'Zorg' betekent voor ons dat we op alle vlakken proberen de beste zorg te geven aan alle internen.
Het voldoen aan de basisbehoeften, begeleiding op studievlak en speciale aandacht voor sociaal-emotionele begeleiding.
Als internaat hebben wij de taak om oog te hebben voor jouw totale opvoeding.
Bevorderen van je zelfstandigheid, aansporen tot zelfredzaamheid, nemen van initiatief, je sociale en communicatieve vaardigheden helpen ontwikkelen.
Voor ons hoort dat er allemaal bij!

Ons internaat vertrekt vanuit het 'handelingsgericht werken' (HGW).
De 7 uitgangspunten van HGW zijn:
1. de behoeften van de jongere centraal stellen;
2. internen laten leren door interactie;
3. systematiek en transparantie in de werking;
4. doelgerichtheid in de totaalopvoeding;
5. constructieve samenwerking;
6. focus op het positieve bieden;
7. de opvoeder doet er toe!

Onze opvoeders staan op de eerste lijn om jouw kleine en grote(re) zorgen te aanhoren.
Dat kan gerust 'onder 4 ogen', in een rustig hoekje van de leefruimte of op je eigen kamer.
Wees niet bang om een opvoeder aan te spreken.
Elk probleem kent een begin van aanpak met een goed gesprek!
Misschien is er wel een groepsgesprek nodig?
Onze zorgcoördinator kent de weg naar specifieke hulpverlening.
Zij kan contact opnemen met je school, die eventueel het CLB inschakelt.
Wij volgen dit op, bespreken dit met jou en respecteren daarbij jouw privacy.

Tweemaal per jaar houden wij voor alle internen een 'zorgoverleg'.
Dit gebeurt samen met de beheerder, de zorgcoördinator en de 2 opvoeders.
Zij bespreken de algemene ontwikkeling van elke interne.
Soms kiezen zij voor een bepaalde aanbeveling, zoals het nemen van bijsturende maatregelen.
Elke ouder* krijgt een kort verslag van het zorgoverleg.

Wij nemen ook gepaste maatregelen als jij herhaaldelijk iets doet dat niet door de beugel kan of in tegenstrijd is met ons huishoudelijk reglement.
Dat kan een gesprek zijn of een sanctie; lees daarom zeker ons huishoudelijk reglement...
Zo weet je wat de afspraken zijn in ons internaat, want goede afspraken maken goede vrienden!

Samen lukt ons dat zeker!

zorg