Internaat Pollux

MISSIE INTERNAAT POLLUX:

Internaat Pollux ziet het als haar opdracht om, binnen haar mogelijkheden en financiële middelen, de internen een kwaliteitsvolle opvang te garanderen.
Als vooruitstrevend internaat verzekeren wij begeleiding, ondersteuning en opvoeding van onze internen, ongeacht hun filosofische of religieuze overtuiging, afkomst of gender.
Onze internen krijgen alle kansen zich te ontwikkelen tot sociaalvaardige jongvolwassenen, die naar best vermogen kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven.
Internaat Pollux zorgt voor een leefomgeving waarbinnen haar jongeren kunnen openbloeien tot mondige en zelfredzame individuen.

VISIE INTERNAAT POLLUX:

Elke dag engageren wij ons om onze missie waar te maken.
Centraal in onze visie staan het belang en het welbevinden van onze internen en personeelsleden.
Wij werken met plichtbewuste en enthousiaste teamleden in een respectvolle sfeer van overleg.
Door in te spelen op ieders competenties mikken wij ten volle op kwaliteit in onze dienstverlening.
Ons opvoedingsproject omvat een divers aanbod activiteiten, een stimulerend huiswerkbeleid en gezonde, evenwichtige voeding.

Daarnaast gaan wij voor communicatie met alle betrokkenen in het ontwikkelingsproces van onze internen.
Ons team staat open voor een constructieve dialoog met iedereen binnen en buiten het internaat.
Ouders, wettelijke vertegenwoordigers van internen, scholen en andere diensten kunnen rekenen op onze bereidwillige samenwerking.
Waar mogelijk stemmen we die af op algemene of specifieke hulpvragen.
We doen dit met de nodige integriteit en met respect voor ieders privacy.

Ons internaat biedt een comfortabele infrastructuur voor gemengde, kleine leefgroepen met een familiaal karakter.
Samen leven en beleven, afspraken en elkaar respecteren, samen lief en leed delen in een veilige en geborgen sfeer.
Blijvende professionalisering, brede ondersteuning en zorg voor elkaar zijn bij ons géén holle woorden.
Bij Internaat Pollux zetten we SAMEN in op UW KIND!

Missie en visie