De Feniks zorg

Zorg is een ruim begrip dat op veel manieren kan worden geïnterpreteerd maar zeker ook op verschillende manieren vorm kan krijgen. Elk zorgverhaal is een individueel verhaal. Wat voor het ene kind werkt, is niet noodzakelijk haalbaar voor een ander kind.

Onze zorgvisietekst (hieronder) werd opgemaakt in verschillende fases en door verschillende teamleden en werkgroepen van de Feniks. We vertrokken van de vele vragen die we opvingen bij zowel ouders als teamleden. 

Het proces duurde langer dan we hadden ingeschat. Het doel was om zo volledig en zo waarheidsgetrouw mogelijk onze zorgwerking te beschrijven. In deze tekst mocht geen “gebakken lucht” staan. We hopen van harte dat de tekst een houvast biedt en klaarheid schept.

We nemen de lezer mee in wettelijke kaders en hoe we dat vertalen naar onze fenikspraktijk. Ondertussen zijn we er al aan uit dat geen enkele tekst de hele lading kan dekken. Een goed gesprek op tijd en stond zal altijd noodzakelijk blijven.