Gieren CL3

Welkom in het gierennest. Blog   

Ik ben Jonathan, nestleider van het gierennest. Ons nest bestaat uit kinderen van het 4de, 5de en 6de leerjaar, dus kinderen van 9 tot 12 jaar. Het is heel belangrijk dat we op een respectvolle manier omgaan met elkaars kennen en kunnen. We leren constant van elkaar en met elkaar.  

In de klas staat (bijna) alle materiaal ter beschikking van de kinderen. Stiften, kleurpotloden, verf, lat, passer, geodriehoek, rekenmachine, gezelschapspelletjes,… Iedereen kan alles gebruiken zoveel hij maar wil. Er is echter een heel belangrijke afspraak: Wat je neemt leg je terug, ruim je op.  

Binnen de school moet iedereen zich op een manier kunnen verplaatsen, zonder anderen te veel te storen. Dit geldt ook in de klas. Een verplaatsing naar de kast, de gang, het bord,… moet in een bovenbouw rustig kunnen verlopen.  

Een dagje bij de gieren ziet er ongeveer zo uit:  

De dag begint bij de gieren met een kring: een gezellige praatronde waar iedereen vrij kan vertellen over het voorbije weekend, de voorbije vakantie of gewoon over iets dat de kinderen bezighoudt. De gewone praatronde is meestal voorbehouden voor de maandag. De andere dagen openen we de dag met bijv. een logeerkoffer, een expokring, een actuakring, filosofeerkring, themakring of observatiekring.  

Na de kring is er instructie voor de hele groep. In de instructie komt vooral wiskunde aan bod, maar ook spelling. Op dinsdag krijgt het zesde een apart momentje wiskunde instructie van juf Goedele. Het zesde leerjaar krijgt uiteraard ook Franse lessen, die via verschillende methodes aangewend worden. Dit jaar zal ook juf Goedele de Franse lessen voor het 6de verzorgen.  4 en 5 krijgen ook Franse les in instructie. Onze 4des krijgen Frans van juf Sofie terwijl het 5de van het meeuwennest, papegaaiduikersnest en het 5de van de gieren Frans van mij krijgen.  Er worden door de kinderen ook werkboeken gebruikt. We proberen zoveel mogelijk lessen aan te passen aan projecten en interesses van de kinderen. Dit maakt het leren veel aangenamer.  

Om ons harde werk eventjes te vergeten, komen we na de instructie eventjes tot rust met een koek- en drankkring die ongeveer 10 minuutjes duurt. We zitten dan weer lekker samen en kunnen nog wat rustig nakaarten over van alles en nog wat of er wordt voorgelezen uit een jeugdboek. Afval wordt door de kinderen gesorteerd en we proberen zo weinig mogelijk afval te hebben. Door een drinkfles en koekendoos te gebruiken kunnen we de hoeveelheid afval nog meer beperken.  

Na de koek- en drankkring vliegen we er weer in en begint de stille werktijd. Hier leren we samen om  te plannen. Hierbij gaan ze zelfstandig te werk. De planning wordt wekelijks aangepast zodat ze op eigen ritme de leerstof kunnen inoefenen en verwerken. De volgorde van de taken bepalen de kinderen zelf. Hierdoor leren ze ook plannen in de tijd.  

In de namiddag wordt er gewerkt aan projecten. Hierbij verdiepen we ons in een specifiek thema dat soms door de kinderen wordt aangebracht. Op maandag en woensdag ondersteunt juf Goedele ons nest. We sluiten de dag af met een fruitkring en af en toe een leuk spelletje of voorleesmoment.  

Ben je nieuwsgierig naar de werking, kom gerust even boven kijken. Altijd welkom in ons gierennest, en wees gerust we eten niemand op!