IJsvogels CL4

Dag mama’s, papa’s en andere ijsvogel-geïnteresseerden! Blog

Margot en Liesbeth zijn nestleiders bij de ijsvogels.

De ijsvogels is een klasje van 21 wijze kinderen van het 1ste, 2de en 3de leerjaar. 

Vanaf 8 uur mogen de ijsvogels de klas binnen. Zij komen dan rustig binnen en spelen nog even een spel of lezen in een boek.

We starten de dag in de kring om 8:20, graag op tijd komen dus! We overlopen dan de eetmaallijst en kijken naar de planning van de week (op maandag) of dag (op alle andere dagen). Kinderen die nog iets van hun hart willen kunnen dat ook dan vertellen vooraleer we starten met de instructies, activiteiten, werkmomenten, ...

Om 10 uur gaan we gaan spelen op de speelplaats tot 10:15. Als we terug in de klas zijn eten we onze gezonde koek en drinken water.

Op dinsdag hebben we om de week turnen of zwemmen bij Koen. De dag erna, op woensdag, hebben we dan nog een uurtje turnen.

Op vrijdag is er godsdienst (Valerie), zedeleer (Barbara) en Islam (Samira).

Om 11:55 is het middagspeeltijd tot 13:30. De kinderen eten eerst in de klas en mogen nadien vrij spelen op de grote speelplaats. 

Om 15 uur is er opnieuw kring en eten we ons fruit. Vanaf 15:10 Spelen we nog een groepsspel of werken we zaken af en dan is het tijd om naar huis te gaan.

Wekelijks is er afsluitronde op vrijdagnamiddag (start rond 13:45). Deze wordt beurtelings georganiseerd door de clusters. Wij zitten in cluster 4, samen met de mezen, uilen, kiwi’s en meeuwen. 

Maandelijks is er ook een grote afsluitronde voor de jarigen. Kinderen die dit wensen kunnen dit gebruiken als vrij podium om een dansje te doen, een liedje te zingen, een toneeltje te tonen, … Zij kunnen in die week om 13u naar boven komen om hiervoor te oefenen. 

Kinderen die in de studie (betalend vanaf 16u) blijven, gaan naar de grote speelplaats en zetten hun boekentas in de boekentasrekken in de Fenikszaal. 

Kinderen die afgehaald worden voor 16 uur of met de rij alleen naar huis mogen wachten in de fenikszaal of vertrekken richting huis.

De ijsvogels hebben geen huiswerk. Er wordt wel verwacht dat er regelmatig, indien mogelijk dagelijks, gelezen wordt. De eerstes dienen hun splitsingen ook te oefenen en de ouderen (2des en 3des) hun tafels. Voor de rest zijn zij vrij om thuis te spelen en te bekomen van de drukke schooldagen! 

We werken met projecten, deze worden door de kinderen zelf gekozen. Als een project afgelopen is hebben we meestal een weekje sprokkelweek en kiezen erna een nieuw project. 

Wekelijks steken de ijsvogels heel wat werk in de blog, deze onderhouden ze zelf! Neem zeker een kijkje op: https://hetijsvogelnest.weebly.com . 

Bij vragen steeds welkom in ons Nest! 

 

Margot en Liesbeth