Karekieten CL3

Welkom bij de Karekieten.

 

 

In ons nestje zitten kindjes van het eerste, tweede en derde leerjaar.
We zijn met 2 leerkrachten. Op maandag, dinsdag en vrijdagmiddag komt juf Janne. Op woensdag, donderdag en vrijdagochtend komt juf Liesbeth. Juf Janne werkt ook als zorgjuf en ondersteunt in onze klas op woensdag en vrijdag.

Kindjes zijn welkom in de klas vanaf 08u00. Ze mogen dan spelen op de speelplaats of rustig naar de klas komen.
Jas aan de kapstok, brooddoos in de broodbak en boekentas aan het haakje aan ons eigen plekje. Koek, drinkbus (water) en fruit blijven in de boekentas.
Om 08u20 starten we dan samen in de kring. We wensen elkaar een goedemorgen en overlopen de dagplanning. 
Kringen: vertelkring, toonkring, evaluatiekring.
Bij de kringen leren we elkaar goed kennen, leren de kinderen spreken en luisteren naar elkaar en leren we heel veel van elkaar. De kinderen van het derde leerjaar moeten zeker 1 spreekbeurt geven. De andere kinderen zijn vaak ook enthousiast en mogen dit ook doen!
Instructie: taal en rekenen
We geven instructie op een speelse manier, waarbij samenwerken en leren van elkaar belangrijk is. Ook gaan we regelmatig buiten leren op de speelplaats of naar de Bourgoyen. Kinderen nemen leerstof beter op als ze kunnen bewegen!
Stille werktijd: planning
De kinderen krijgen elke week een nieuwe planning. Hier staan taakjes op die ze zelfstandig kunnen maken. Ze hebben een vaste plek in de klas  en kunnen hulp vragen aan de kinderen van hun tafelgroepje. Juf komt uiteraard ook rond. Op vrijdag nemen ze de verbeterde planning mee naar huis. Zo bent u snel op de hoogte van hun werk.
Blokperiode: project, spreekbeurt, spel
Samen kiezen we een project. De kinderen vertellen wat ze willen leren. Juf koppelt dit aan het leerplan zodat alle doelen bereikt worden. Tijdens de projecten komt veel aan bod: kennis, knutselen, toneel, zang, dans, uitstappen,…
We kunnen niet alle projecten doen maar de kindjes kunnen wel alleen of per twee een spreekbeurt maken.
We maken ook tijd vrij om samen een spel te spelen en een verhaal voor te lezen.
Toetsen en huiswerk:
Elke vrijdag is er een dictee. De kindjes kunnen dit thuis voorbereiden.
Elke donderdag is er een hoofdrekentoets.
De kinderen lezen elke dag op school, graag ook thuis dagelijks lezen. Ook voorlezen is heel waardevol!
Vanaf midden 2de leerjaar moeten ook de tafels geoefend worden.
turnen:
Graag een zak mee met sportkledij en sportschoenen.
zwemmen:
Graag een zak mee met zwempak en handdoek.
levensbeschouwelijke vakken:
De kinderen gaan naar de verschillende leerkrachten. Materiaal meenemen is niet nodig.
Op het lessenrooster vindt u wanneer we welke les geven en het uur.

We maken er samen een fijn en leerrijk jaar van!
Ouders die graag helpen zijn welkom op woensdag (lezen)  en donderdag (rekenspel) het eerste uurtje of op afspraak.

 


Janne en Liesbeth