Kiekendieven CL3

Welkom in het kiekendievennest.

Hier zijn Sofie (De Blieck) op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag en Lars (Meulenbergs) op woensdag de nestleiders van de kiekendiefjes (stamgroep 1b – 2b - 3b, middenbouw).

 

Het verloop van de dag bij de kiekendieven:

De kinderen mogen in de klas binnen komen vanaf 8u. Dan pakken ze een boek, gaan ze aan de gang met de klastaken, maken ze een praatje, luisteren ze een muziekje, maken ze de klas gezellig en andere rustige activiteiten. Ook ouders, grootouders,… zijn welkom.

Om 8u20 verwachten we iedereen in ons nest en zitten we in de kring.

Dagelijks mediteren we in de klas, meestal aan het begin van de dag. Er hangt een deurhanger aan de deur. Als de deur toe is en de deurhanger hangt op ‘niet storen’ graag even wachten tot we klaar zijn met mediteren.

 

Op maandag starten we met de vertelkring en beginnen we met de verdeling van de klastaken. Iedere tafelgroep krijgt taken toegewezen. Tijdens de week zijn zij verantwoordelijk voor die taken en helpen de kinderen zo onze schoolwoonkamer draaiende en netjes te houden.

In de vertelkring vertellen de kinderen wat ze in het weekend hebben gedaan of wat hen bezig houdt.

We kiezen samen het woord, de klank(en) en de zin van de week. Hier gaan we dan samen mee aan de slag.

 

Rond 10u is er steeds een pauze met gezond tussendoortje.

Om 10u15 is er speeltijd.

Dagelijks is er de fruitkring rond 15u. Dit is het moment om de dag met z’n allen af te sluiten.

Water kunnen de kinderen altijd krijgen, maar als je kind liever een eigen drank meeneemt kan dit ook, wel liefst in een drinkbus om afval te vermijden.

 

Kring:

Elke dag maken we tijd voor een kring: actuakring, evaluatiekring, voorleeskring, filosofeerkring, gevoelskring / klassenraad, muziekkring, evaluatiekring,…

Op dinsdag organiseren wij onze actuakring. De kinderen brengen dan een nieuwsje in de kring. Misschien hebben ze thuis wel naar het kinderjournaal gekeken, naar de radio geluisterd of een artikel in de krant gevonden,... Er is hiervoor een stappenplan dat de kinderen kunnen gebruiken.

Hierover vertellen de kinderen dan in de kring, of ze maken er een knutselwerk of tekening bij.

Vanuit de actuakring kunnen we alle kanten uit :

Vb.: Steden, landen, werelddelen situeren op de kaart.

Oriëntatie in de tijd

Meetoefeningen, rekenoefeningen,….

Multiculturele informatie.

 

In de klas hebben we onze gevoelsmuur. Daarop kunnen de kinderen aangeven hoe ze zich voelen in de klas of algemeen. Wekelijks op vrijdag is er de gevoelskring / klassenraad waarin we dit bespreken.

 

In de voormiddag wisselen instructie en stille werktijd elkaar af. Het ritmisch weekplan hangt uit in de klas en kan je ook terugvinden in de agenda van uw kind.

 

Tijdens de instructie bieden wij de leerstof van Nederlands en wiskunde aan. Op maandag en dinsdag komt meester Lars hierbij ondersteunen. 

Wiskunde oefenen de kinderen in het rekenboek ‘Kompas’.

Nederlands en spelling wordt ingeoefend in ‘Spelweg’. Deze kan je vinden in de blauwe taalmap.

De beginnende lezers oefenen in het begin met hun klankendoosje en lezen in de leesmap met de leeskikker en de schrijfbeer.

 

Planning:

We vinden het belangrijk dat de kinderen al doende en al spelend leren, met en van elkaar.

De kinderen krijgen wekelijks een planning.

Hierin zijn taken opgenomen die de kinderen zelfstandig moeten verwerken tijdens de stille werktijd in de stamgroep.

De planning wordt meegegeven op vrijdag zodat ouders dit samen met hun kind kunnen bekijken.

 

Stille werktijd en blokperiode:

Tijdens de stille werktijd en de blokperiode plannen en kiezen de kinderen zelf hun taken en werk. Dan heeft het kind keuze uit:

 • werken aan de planning
 • hoekenwerken
 • projectwerk
 • werken aan de portfolio
 • klastaken
 • afsluitronde voorbereiden
 • ……

In de namiddag tijdens de blokperiode werken we met ons nest aan thema's en projecten. Hierin verweven we ook alle aspecten van de muzische vorming. Ouders, vrienden, familieleden,… die willen meewerken aan of ideeën hebben voor onze projecten zijn meer dan welkom! De vorderingen van een project kan je altijd bezichtigen in de klas of in de gang. Soms stellen we ons project voor aan de hele school in de afsluitronde.

 

Na de herfstvakantie doen we wekelijks aan peertutoring = lezen met een “maatje” uit de bovenbouw. Dan leren we enkele strategieën om beter begrijpend te kunnen lezen.

We lezen ook regelmatig voor in de kleuterklasjes.

 

Helpen in de klas:

Ouders en/of grootouders mogen steeds komen helpen in de klas.

We lezen wekelijks op vrijdagochtend tussen 8u20 en 9u in kleine groepjes met leesouders (vanaf oktober). Hoe meer ouders, hoe liever.

We geven af en toe een briefje mee in de agenda met de data. Hierop je kan aanduiden welke data voor jou als ouder passen om te komen helpen.

We gaan veel op uitstap met ons nest. Ook hier is begeleiding van ouders zeker welkom!

 

In ons leefboek kan je zien wat er in onze klas gebeurt en leeft.

We hebben ook een blog. Die vind je terug op onze website.

Het is ook de moeite waard om af en toe eens in de portfoliomap van uw kind te kijken. Die is terug te vinden op de kast in de gang.

 

 

Praktisch:

 • Indien nodig vullen de kinderen dagelijks hun agenda in. Wij vragen de ouders vriendelijk om bij elke dag een handtekening te plaatsen. Er is ook ruimte voorzien voor heen- en weermededelingen.
 • Het is handig als je een weekschema i.v.m. maaltijden en opvang noteert in de agenda.
 • Schriftelijke huistaken moeten de kinderen niet dikwijls maken. Als het nodig is, zullen ze hun planning thuis moeten afwerken.
 • Lezen, tafels van vermenigvuldigen en delen oefenen is dan wel van groot belang. Het is leuker als papa en mama ook eens mee oefenen.
 • Elke maand gaan we naar de bibliotheek. Zo willen we de kinderen motiveren om te lezen en zelf naar de bibliotheek te gaan
 • Op maandag is er turnen.
 • Op donderdag gaan we om de 2 weken zwemmen om 8u20. Wanneer het geen zwemweek is, is er turnen.

 

Nog enkele SUPERTIPS:

 • Kinderen werken beter als ze uitgeslapen zijn ! Dus tijdig in bed.
 • Het is voor niemand leuk als kinderen te laat komen ! We verwachten jullie om 8u15 in de klas zodat we om 8u20 kunnen starten.
 • Toiletbezoek: liefst voor aanvang van de lessen of tijdens de speeltijd, maar indien nodig kan het tijdens de lessen.

 

Aarzel niet om ons al jullie vragen, opmerkingen, probleempjes te melden. Onze deur staat altijd open.

Groetjes, en… tot in ons kiekendiefjesnest?

Lars en Sofie