Kolibries CL2

Welkom in het Kolibrienest  (middenbouw stamgroep 1a – 2a - 3a) Blog

Ik ben Kristel en de leidster van dit kleurrijk nest. 

Het verloop van de dag bij de Kolibries: 

De kinderen mogen in de klas binnen vanaf 8.00u. Dan nemen ze een boek of strip, gaan ze aan de gang met de klastaken, maken ze een praatje, luisteren ze een muziekje, maken ze de klas gezellig en andere rustige activiteiten. Ook ouders, grootouders,… zijn welkom. 

Om 8.15u verwachten we iedereen in ons nest zodat we met z’n allen om 8.20u kunnen starten. 

We starten in de kring met het overlopen van de eetmaallijst en de verdeling van de klastaken. Ieder kind neemt eens een taak op zich en helpt zo onze schoolwoonkamer draaiende en netjes te houden. 

Op maandag volgt daarop de vertelkring. Dan kunnen de kinderen hun belevenissen van het weekend aan elkaar vertellen. De kinderen ook iets meebrengen en tonen aan het nest. 

We kiezen samen het woord, de klank(en) en de zin van de week. Hier gaan we dan samen mee aan de slag. 

Elke dag maken we tijd voor een kring: actuakring, evaluatiekring, voorleeskring, filosofeerkring, gevoelskring / klassenraad, muziekkring, evaluatiekring,… 

In de voormiddag wisselen instructie en stille werktijd elkaar af. In de klas en in de schoolagenda van je kind is de weekplanning te vinden. 

Tijdens de instructie bied ik de leerstof van taal en wiskunde aan. Op maandag en vrijdag komt juf Ingrid hierbij ondersteunen. 

Wiskunde oefenen de kinderen in hun oefenboekjes. Voor elk onderdeel (getalbegrip, bewerkingen, tafels, meten, …) is er een oefenboekje. 

Nederlands en spelling wordt ingeoefend in ‘Spelweg’. Deze kan je vinden in de blauwe taalmap. 

De beginnende lezers oefenen in het begin met hun letterdoosje en lezen in de leesmap met de leeskikker. 

We vinden het belangrijk dat de kinderen al doende en al spelend leren, met en van elkaar. 

De kinderen krijgen wekelijks een planning. 

Hierin zijn taken opgenomen die de kinderen zelfstandig moeten verwerken tijdens de stille werktijd in de stamgroep. 

De planning wordt meegegeven op vrijdag zodat ouders dit samen met hun kind kunnen bekijken. 

Tijdens de stille werktijd en de blokperiode plannen en kiezen de kinderen zelf hun taken en werk. Dan heeft het kind keuze uit: 

  werken aan de planning 

   hoekenwerken 

   projectwerk 

   werken aan de portfolio 

   klastaken 

   afsluitronde voorbereiden 

    …… 

Ouders en/of grootouders mogen steeds komen helpen in de klas. Op maandagnamiddag tussen 14.20u en 15.10u oefenen we onze tafels en spelen we rekenspelletjes. We lezen wekelijks op woensdagochtend om 8.20u in kleine groepjes met leesouders. Hoe meer ouders, hoe liever. Ik geef af en toe een briefje mee in de agenda met de data. Hierop je kan aanduiden welke data voor jou als ouder passen om te komen helpen. 

Na de kerstvakantie doen we wekelijks aan peertutoring = lezen met een “maatje” uit de bovenbouw. Dan leren we enkele strategieën om beter begrijpend te kunnen lezen. 

Rond 9.50 is er steeds een kring met gezond tussendoortje. 

Om 10.OOu is er speeltijd. 

In de namiddag tijdens de blokperiode werken we met ons nest aan thema's en projecten. Hierin verweven we ook alle aspecten van de muzische vorming. Ouders, vrienden, familieleden,… die willen meewerken aan of ideeën hebben voor onze projecten zijn meer dan welkom! De vorderingen van een project kan je altijd bezichtigen in de klas, in de gang of via onze blog. Soms stellen we ons project voor aan de hele school in de afsluitronde. 

In ons leefboek kan je zien wat er in onze klas gebeurt en leeft. 

We hebben een blog. Die vind je terug op onze website. 

Het is ook de moeite waard om af en toe eens in de portfoliomap van uw kind te kijken. Die is terug te vinden op de kast in de gang of in de witte kast in het nest. 

Op vrijdag organiseren wij onze actuakring. De kinderen brengen dan een nieuws in de kring. Misschien hebben ze thuis wel naar het kinderjournaal gekeken, naar de radio geluisterd of een artikel in de krant gevonden,... 

Hierover vertellen de kinderen dan in de kring, of ze maken er een knutselwerk of tekening bij. 

Vanuit de actuakring kunnen we alle kanten uit : 

    steden, landen, werelddelen situeren op de kaart; 

    oriëntatie in de tijd; 

    meetoefeningen; 

    rekenoefeningen; 

    multiculturele informatie. 

In de klas hebben we onze gevoelsmuur. Daarop kunnen de kinderen aangeven hoe ze zich voelen in de klas of algemeen. Wekelijks is er de gevoelskring / klassenraad waarin we dit bespreken. 

Dagelijks is er de fruitkring om 15.00u. Dit is het moment om de dag met z’n allen af te sluiten. 

Water kunnen de kinderen altijd krijgen, maar als je kind liever een eigen drank meeneemt kan dit ook, wel steeds in een drinkbus om afval te vermijden. 

Extra activiteiten: 

We gaan veel op uitstap met ons nest. Ook hier is begeleiding van ouders zeker welkom! 

Elke maand gaan we naar de bibliotheek. Zo willen we de kinderen motiveren om te lezen en zelf naar de bibliotheek te gaan. 

Op dinsdag gaan we om de 2 weken zwemmen om 8.20u. Wanneer het geen zwemweek is, is er turnen. 

Op woensdag is er turnen. Zorg voor turnkledij! 

Praktisch: 

Indien nodig vullen de kinderen dagelijks hun agenda in. Wij vragen de ouders vriendelijk om bij elke dag een handtekening te plaatsen. Er is ook ruimte voorzien voor heen- en weermededelingen. 

Het is handig als je een weekschema i.v.m. maaltijden en opvang noteert in de agenda. 

Schriftelijke huistaken moeten de kinderen niet dikwijls maken. Als het nodig is, zullen ze hun planning thuis moeten afwerken. 

Lezen, tafels van vermenigvuldigen en delen oefenen is dan wel van groot belang. Het is leuker als papa en mama ook eens mee oefenen. 

Nog enkele SUPERTIPS: 

Kinderen werken beter als ze uitgeslapen zijn! Dus tijdig in bed. 

Het is voor niemand leuk als kinderen te laat komen! We beginnen om 8.20u. 

Toiletbezoek: liefst voor aanvang van de lessen of tijdens de speeltijd, maar indien nodig kan het tijdens de lessen. 

 

Vele groetjes 

Kristel 

kristel.bogaert@onderwijs.gent.be