Kraaien CL1

Gegroet beste lezer van mijn “Wie Is Wie”

Ik ben Yves, nestleider van de kraaien. 18 kraaien telt ons nestje dit jaar, verdeeld over kraaienkuikens van niveau eerste, tweede en derde leerjaar

 

Vanaf 8 uur mogen de kraaien de klas binnen. Jullie zijn ook zeker welkom om even samen een boekje te lezen, een spel te spelen, een babbeltje te doen, …

We starten de dag in de kring om 8:20, graag op tijd komen dus! We overlopen dan de eetmaallijst en kijken naar de planning van de week (op maandag) of dag (op alle andere dagen). Ook kraaienkuikens die nog een ei kwijt willen kunnen dat dan doen. Daarna starten we met de instructies, activiteiten, werkmomenten, ...

Om 10 uur gaan we opnieuw de kring en eten we onze gezonde koek en drinken water. Vanaf 10u15 tot 10u30 is er dan kleine speeltijd.

Op donderdag hebben we om de week turnen of zwemmen bij Koen, en op maandag geeft hij steeds turnles. Op dinsdag van 10u15 tot etenstijd volgen de kinderen de levensbeschouwelijke vakken: Katholieke Godsdienst (Valerie), Zedenleer (Barbara) en Islam (Samira).

Om 11:55 is het middagspeeltijd tot 13:30. De kinderen die boterhammen eten doen dit eerst, daarna wie in het warm eten blijft. Nadien gaat iedereen vrij spelen op de grote speelplaats.

Om 15 uur is er opnieuw kring en eten we ons fruit. Vanaf 15:10 gaan we naar de speelplaats voor de laatste speeltijd.

Wekelijks is er afsluitronde op vrijdagnamiddag (start rond 13:45). Deze wordt beurtelings georganiseerd door de clusters. Wij zitten in cluster 1, samen met de zwaluwen, raven, nachtegalen en papegaaiduikers. Maandelijks is er ook een grote afsluitronde voor de jarigen. Kinderen die dit wensen kunnen dit gebruiken als vrij podium om een dansje te doen, een liedje te zingen, een toneeltje te tonen, … Zij kunnen in die week om 13u naar boven komen om hiervoor te oefenen.

Kinderen die in de studie (betalend vanaf 16u) blijven, gaan naar de grote speelplaats en zetten hun boekentas in de boekentasrekken in de Fenikszaal. Kinderen die afgehaald worden voor 16 uur mag je op de grote speelplaats afhalen. Kinderen die zelfstandig met de rij naar huis gaan worden verzameld en naar buiten geleid om 15u25.

De kraaien krijgen geen huiswerk. Er wordt wel verwacht dat er regelmatig, indien mogelijk dagelijks, eventjes gelezen wordt (tiental minuutjes). De eerstes oefenen best hun splitshuisjes regelmatig (nodig om over de brug te kunnen rekenen) en de ouderen hun tafels. Bij de tweedejaars focussen we vooral op de maaltafels, bij de oudsten op zowel maal als gedeeld door. De kinderen kregen hiervoor allemaal een overzichtje mee voor thuis, en bewaren er eentje in de planningsmap. Voor de rest zijn zij vrij om thuis te spelen en bekomen van de drukke schooldagen!

Regelmatig wordt er om hulp gevraagd voor bijvoorbeeld lezen of rekenspelletjes, uitstappen, zwembegeleiding,... Het lezen gaat door op vrijdagochtend (8u30-9u), het 8u20). Houd voor sporadische hulp het agenda en infomuur aan de klas in de gaten.

We werken met projecten, deze worden door de kinderen zelf gekozen. Als een project afgelopen is hebben we meestal een weekje sprokkelweek en kiezen erna een nieuw project. Het is handig meegenomen als de kinderen van thuis wat materiaal kunnen meebrengen dat past bij het projectthema. Ik verwacht echter zeker niet dat er zaken aangekocht worden! Misschien hebben jullie wel wat liggen dat past, of ga even langs bij de bib. Bij vragen steeds welkom in ons nest.

De deur staat steeds voor je open!

Gekraaide groeten, Opa Kraai AKA Yve