Meeuwen CL4

Welkom in het meeuwennest! 

Het meeuwennest bevindt zich op school helemaal in het uiterste hoekje van de gang. 

’t Is voor kinderen en ouders soms spannend om zich zo ver te wagen, maar eens je de weg gevonden hebt, zal je een nest ontdekken waar het best gezellig vertoeven is. 

In ons nest zitten kinderen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar.  

Ik vind het belangrijk dat iedereen in ons nest zich veilig en op zijn gemak voelt. De kapstokregel “Aardig zijn voor groot en klein” staat dan ook centraal in het meeuwennest. Enkel zo kunnen we komen tot echt leren van en met elkaar. Want dat is hoe het er in een bovenbouw aan toe gaat. Samen denken, samen zoeken naar oplossingen, samen werken, samen spelen en praten. Dit alles gaat alleen in een sfeer waar respect is voor elkaars mogelijkheden en beperkingen. 

Samenwerken gebeurt dus heel vaak in het meeuwennest maar ook zelfstandigheid ontwikkelen vind ik belangrijk. We proberen in de bovenbouw kinderen aan te leren om zelfstandig aan het werk te gaan. Zowel voor het verwerken van de leerstof als tijdens projectwerk, het plannen van huiswerk enz. Deze zelfstandigheid leidt ook tot een bepaalde verantwoordelijkheid die de kinderen meekrijgen. Zorgen dat hun planning tijdig afgeraakt, denken aan turn- of zwemgerief dat meegebracht moet worden, een voorbereiding van een kring maken, de agenda thuis tonen… 

Het verwerken van de leerstof gebeurt in het nest, tijdens de planningstijd / stille werktijd. Op maandag krijgen de kinderen taken die ze doorheen de week zelfstandig dienen te verwerken binnen de klas. Zo kan ik als leerkracht goed meevolgen welke leerstof de kinderen reeds beheersen of waar ze het nog moeilijk mee hebben. Het is niet de bedoeling dat ze deze planning thuis maken. Elke vrijdag nemen de kinderen wel hun planning mee naar huis om te tonen aan de ouders en uitzonderlijk kan het eens gebeuren dat ik vraag aan iemand om thuis iets af te werken. Dit wordt dan expliciet op de planning aangeduid. 

Alvorens de leerstof kan verwerkt worden, dient er instructie te worden gegeven. 

  • Wereldoriëntatie/project wordt georganiseerd binnen de kringen en blokperiode. Wekelijks komen verschillende kringen aan bod (actua, expo, logeerkoffer, muziekkring, boekenkring…). Deze kringen worden meestal voorbereid door enkele kinderen en vanuit de interesses van de kinderen verder uitgediept door mij. Los van deze kringen wordt binnen de klas ook een project uitgewerkt gedurende enkele weken. Het projectonderwerp kan ontstaan vanuit een kring of op aangeven van de kinderen. De inhoud wordt deels bepaald door de kinderen a.d.h.v. leervragen en aangevuld en uitgediept door mij. Ook ouders doen vaak een interessante inbreng voor projectinhouden. Het is altijd leuk om via ouders extra informatie te krijgen of ouders mee te hebben op een uitstap e.d. Steeds welkom! 
  • Alle lessen Nederlands worden in het nest gegeven en zo veel mogelijk geïntegreerd binnen projectwerk en de verschillende kringen.  
  • Voor Frans werken we samen met andere nesten. De kinderen krijgen instructie van Frans in leerjaren. De vierdes neemt Marco voor zijn rekening, de vijfdes gaan bij Jonathan en de zesdes krijgen instructie van Goedele 
  • Wiskunde wordt voor het grootste deel in het nest gegeven. Alle kinderen gaan rond eenzelfde onderwerp aan de slag en oefenen dit op hun niveau in. De instructie wordt zodanig opgebouwd dat kinderen de leerstof via coöperatieve werkvormen, spelvormen enz, ervaren en ontdekken. We vinden het belangrijk om bij wiskunde heel doelgericht te werken en deze doelen ook aan de kinderen mee te delen tijdens de les. Er wordt (ongeveer) een volledige week gewerkt rond hetzelfde onderwerp. 

Op dinsdag nemen de instructieleerkrachten (Marco, Jonathan, Goedele) gedurende een lesuur de leerjaren apart om met hen sommige wiskundeonderdelen wat meer uit te diepen. De focus ligt hier voornamelijk op hoofdrekenen. 

Zoals je kan zien wordt er binnen een bovenbouwgroep heel wat verwacht van de kinderen. Ze dragen een zekere vorm van verantwoordelijkheid, ze bepalen mee de inhoud van kringen en projecten, helpen mee zorgen voor de orde en netheid in de klas enz.  Ik vind het dan ook heel belangrijk dat elk kind zich hiervoor inzet binnen zijn mogelijkheden. Nieuwsgierigheid, leergierigheid, respect en kritisch zijn vind ik dan ook heel waardevolle attitudes om binnen onze klas aan te werken. 

Andere praktische info i.v.m. zwemmen, turnen, eten, drinken en verjaardagen, vind je op onze website en gelden voor iedereen op school. Gelieve deze infopagina dan ook zeker eens aan te klikken en goed te lezen. 

Nog vragen? Spring gerust eens binnen! 

Sofie