Nachtegalen CL1

Hoi, 

Ik ben Joachim de nestleider van de nachtegalen. Twintig nachtegalen telt ons nestje dit jaar. Er zijn 9 leerlingen in het eerste leerjaar; zes leerlingen in het tweede leerjaar en 5 leerlingen in het derde leerjaar. Blog

Vanaf 8 uur mogen de nachtegalen de klas binnen. Jullie zijn ook zeker welkom om even samen een boekje te lezen, een spel te spelen, een babbeltje te doen, …  

We starten de dag in de kring om 8:20, graag op tijd komen dus! We overlopen dan de eetmaallijst en kijken naar de planning van de week of dag. Daarna starten we met de instructies, activiteiten, werkmomenten, ...    

Om 10 uur gaan we opnieuw de kring en eten we onze gezonde koek en drinken water. Vanaf 10:15 tot 10:30 is er dan kleine speeltijd.  

Op dinsdag hebben we om de week turnen of zwemmen bij Jorge (op dinsdag) en Peter (op donerdag). Op vrijdag beginnen we de dag met Katholieke Godsdienst (Valerie), Zedenleer (Barbara) en Islam (Samira).   

Om 11:55 is het middagspeeltijd tot 13:30. De kinderen eten eerst in de refter en mogen nadien vrij spelen op de grote speelplaats.  

Om 15 uur is er opnieuw kring en eten we ons fruit. Vanaf 15:10 gaan we naar de speelplaats voor de laatste speeltijd.    

Wekelijks is er afsluitronde op vrijdagnamiddag (start rond 13:45). Deze wordt beurtelings georganiseerd door de clusters. Wij zitten in cluster 1. 

Maandelijks is er ook een grote afsluitronde voor de jarigen. Kinderen die dit wensen kunnen dit gebruiken als vrij podium om een dansje te doen, een liedje te zingen, een toneeltje te tonen, … Zij kunnen in die week om 13u naar boven komen om hiervoor te oefenen.  

Kinderen die in de studie (betalend vanaf 16u) blijven, gaan naar de grote speelplaats en zetten hun boekentas in de boekentasrekken in de Fenikszaal.  

Kinderen die afgehaald worden voor 16 uur of met de rij alleen naar huis mogen spelen dan op de kleine speelplaats. Zij zetten hun boekentassen netjes op een rij onder het afdak op de speelplaats.  

Van de nachtegalen wordt er verwacht dat er thuis regelmatig, indien mogelijk dagelijks, eventjes gelezen wordt (tiental minuutjes). De eerstes oefenen best hun splitshuisjes regelmatig (nodig om over de brug te kunnen rekenen) en de ouderen hun tafels. Bij de tweedejaars focussen we vooral op de maaltafels, bij de oudsten op zowel maal als gedeeld door.  Voor de rest zijn zij vrij om thuis te spelen en bekomen van de drukke schooldagen!  

Regelmatig wordt er om hulp gevraagd voor bijvoorbeeld lezen of rekenspelletjes, uitstappen, zwembegeleiding,... Het lezen gaat door op woensdagochtend (8u30-çu), het zwemmen zoals eerder vermeld tweewekelijks op dinsdag (vertrek op school om 10u15).  

We werken met projecten, deze worden door de kinderen zelf gekozen. Als een project afgelopen is hebben we meestal een weekje sprokkelweek en kiezen erna een nieuw project. Het is handig meegenomen als de kinderen van thuis wat materiaal kunnen meebrengen dat past bij het projectthema. Ik verwacht echter zeker niet dat er zaken aangekocht worden! Misschien hebben jullie wel wat liggen dat past, of ga even langs bij de bib.  

De nest(groot)ouder van de nachtegalen is Ronny, opa van Kurt. 

Bij vragen steeds welkom in ons nest. De deur staat steeds voor je open!  

  

Groeten 

Joachim