Pinguins CL2

Hallo ik ben Manuella en heet jullie welkom in het pinguïnnest. Blog

In ons pinguïnnest zitten 2 groepen: de koningspinguïns(2°kl.) en de keizerspinguïns(3°kl.) 

Onze clusterwerking in de onderbouw verloopt samen met het mussennest. 

  Hier volgen enkele praktische tips om elke schooldag vlot te laten verlopen: 

°de algemene afspraken in verband met onze school  vinden jullie in de Feniksgids. 

°Graag op tijd, want de kinderen schikken hun dagverloop in de openingskring        en vertellen graag hun verhaal. De school begint om 8.20 u.!!! 

°Een foto van het gezin is welkom om in de familiehoek te hangen. 

°Het drankje brengen we mee in een drinkbeker(water) en onze koek in een doosje zonder verpakking. Dit alles naamtekenen en verzamelen in de voorziene bak in de kast op de gang .De drinkbekers plaatsen we boven de kapstok bij hun naam. 

°We brengen elke dag een stuk fruit mee, behalve op woensdag. Het fruit is gewassen en zit in een zakje of een doosje met naam erop. Appels en peren schillen we niet, want wij houden van vitamientjes. Fruit verzamelen we in de fruitmand aan de klasdeur in de gang.                                                                   

°Je kind heeft een symbooltje dat je op verschillende plekken in het nest terugvindt(kapstok, opbergvakje in de gang, portfolio….)Voor de keizers-        

 pinguïns is het de geschreven naam.                                                                    

°De boekentassen, eveneens naamteken, zetten we in de witte koffer onder hun kapstok.                                                                                                                

°De wekelijkse nieuwsbrief of nestnieuws krijg je via e-mail of vind je in  het postvakje bij de klas. Daarin zit ook de post van het dagverblijf of ouders.         

 Gelieve deze regelmatig te controleren.                                                            

Wat doen we in ons nest: 

   °In ons nest werken we rond thema’s, projecten die de kinderen samen kiezen komende uit hun leefwereld. Een teveel aan ideeën stoppen we even in de          

    ijskast voor later. Allerlei materialen, boeken(naamtekenen a.u.b.),tips betreffende de thema’s zijn welkom!                                                                      

  °Tussen de projecten  kunnen we een sprokkelweek inlassen, waarin we afwerken, observeren en sprokkelen naar een nieuw project. 

  °In ons leefboek melden we bijzonderheden en ook de actua-artikelen en in de  gang op het witte bord kunnen jullie lezen waarmee we bezig zijn of welk thema we        zullen opstarten.  

  °In ons nest doen we aan hoekenwerk: spelen, lezen, werken en ontdekken  in de klas, de gang, de zaal, de speelplaats of in de tuin. Hierbij horen natuurlijk de 3 kapstokregels waarvan we verlangen dat de kinderen ,maar ook de ouders, ze naleven. De kapstokregels vind je op veel plaatsen in de school terug.                      

  °Geregeld verzorgen de kinderen een nieuwsronde, het weerbericht of  een muziekronde. Zoek dan samen met je kind een krantenartikel, het weerbericht        

    of een leuk muziekje .Bespreek dit samen en dan brengen ze verslag uit in de tv- kast in de klas. De neerslag van de nieuwsronde vind je in ons leefboek..          

Het weerbericht hangen we aan ons bord en het muziekje verwerken we in verschillende activiteiten. De kettingen brengen we terug mee naar school.                    

 °En we hebben nog kettingen: Toiletketting: samen met een plasmaatje(indien nodig)  doet je kind de  ketting om; zo ziet iedereen dat je kind een toiletbezoekje doet.                

Bofkontketting: ieder dag een nieuwe kleuter en deze mag dan naast de juf zitten en speciale taakjes uitvoeren.                                                        

 °De kinderen krijgen gedurende 1 week of 2 weken een taakje in de klas welke ze zelf kiezen en aanduiden op ons takenbord met hun symbooltje of hun naam.          

 ° De werkjes in de vakkast in de gang mogen l mee naar huis. Voorzie een zak welke je telkens terug meebrengt. De werkjes welke zich “in” de klas bevinden blijven op school. Dit opdat ze nog niet klaar zijn of we hebben ze nodig bij een volgende activiteit. 

°Turnen: aan de klas hangen de uren dat uw kind gaat turnen. Gelieve tijdig te zijn zodat je kind zijn bewegingsactiviteit niet mist. Hierbij vragen we ook om op            

   deze dagen aangepaste kledij te voorzien en ook turnpantoffels. De pantoffels naamtekenen a.u.b. want deze blijven bij de turnleerkrachten.                                

 °De jarigen worden gevierd in de klas en in de school, zie feniksgids. De jarige  mag de bofkont zijn op zijn feestdag. We zingen, dansen en blazen kaarsjes uit op         de verjaardagstaart. 

 °Ieder kind heeft een portfolio map in de klas waarin je gerust tussendoor mag kijken en deze wordt aangevuld tijdens de twee jaren in het nest. Deze  map             

   blijft wel in de klas tot einde nestjaar.                                                                  

 °Geregeld gaan wij op uitstap. Wij vinden het aangenaam als ouders, grootouders ons willen vergezellen. Je kan je via de nestouder melden als vrijwillige         begeleider  of melden op de lijst in de gang.                                                                                  

 °Spelletjesouders  en voorleesouders ,-grootouders zijn ook welkom. Spelletjesouders: bedoeling is om een uurtje met de kinderen gezelschaps-spelletjes te spelen in een beperkte kring met wisselbeurten.                                         

Voorleesouders: ook leuk voor de kinderen en dit naar keuze in beperkte kring  en     

 mogelijk op verschillende locaties, of klassikaal. Dit kan je melden op de lijst in de gang op het prikbord.                                             

°Hebben jullie ook een leuk idee of voorstel, van harte welkom!!!!!                                           

 Hebben jullie nog vragen of tips? Kom gerust langs in ons pinguïnnest.                                       

Manuella.