Raven CL1

Welkom in het ravennest 

Ik ben Claudine en heet jullie allemaal welkom in het ravennest. 

In ons nest zijn er 2 groepen : de witte raven (2e kleuterklas) en de zwarte raven (3e kleuterklas). 

Algemene afspraken voor de hele school vinden jullie in de Feniksgids terug. 

Specifieke afspraken voor in ons nestje lees je hier : 

Laat je kleuter elke dag zijn naamgetekende koek, drinkbeker en fruit  in de kast leggen in de juiste lade (voorzien met foto). We brengen geen chocoladekoeken mee en drinken enkel water !!! Appelsienen liefst op voorhand in stukken snijden en in fruitdoosje steken. 

We brengen enkel spulletjes mee van huis die verband houden met ons project ! De rest laten we thuis want op school kunnen deze stuk raken of verloren gaan. 

In ons nest werken we met projecten (gekozen door de kleuters zelf). Dit zijn meestal thema’s die uit de leefwereld van de kinderen zelf komen. Materialen, ideeën of tips hierover zijn steeds welkom. Tussen onze projecten door houden we een sprokkelweek waarin we werkjes afwerken, observeren en sprokkelen naar een nieuw project. 

In ons nest doen we ook aan hoekenwerk : we spelen, werken, lezen, …in de verschillende hoeken van de klas/gang/zaal. Afspraken worden hierover duidelijk gemaakt met de kleuters die steeds vooraf zeggen in welke hoek ze willen spelen. 

Op maandag vertellen we onze belevenissen van het voorbije weekend. Dit wordt genoteerd in de ravenmap 

We hebben ook een krantenrondemap. Om beurt mag iemand een krantenartikel meebrengen en daarover vertellen in de kring. Nadien wordt dit herhaald door de kleuters en door de juf genoteerd. Gelieve dit op voorhand voor te bereiden met je kleuter. 

Elke dag wordt er in ons nest een bofkontje gekozen via een toverspreuk. Deze mag de kalenders invullen, koeken en fruit uitdelen, speciale boodschapjes doen voor de juf. Hij/zij zit ook op een speciale stoel. 

Als we naar het toilet gaan vragen we eerst toestemming aan de juf en doen de plasketting aan. Op die manier weet iedereen die een kleuter tegenkomt in de gang dat die naar het toilet onderweg is. 

Aan de kapstok hebben de witte raven een symbooltje en de zwarte raven een naamkaartje. Die vind je ook terug op de portfoliomappen, vakjeskasten, … 

In de klas heeft elke kleuter een vakje waarin hij/zij z’n werkjes bewaart. Ook een portfoliomap (stoefmap) die ten allen tijde mag ingekeken worden in de klas,maar niet meegenomen ! 

Turnen doen we dit jaar op maandagnamiddag en donderdagnamiddag met juf Sarah. 

Jarigen vieren we in de klas en ook op school wordt op het einde van de maand een speciale afsluitronde voor hen voorzien. We vragen een bijdrage van 5 euro zodat alle kinderen op die dag beloont kunnen worden met een hapje/drankje. Op de verjaardag van je kleuter mag (moet niet) je een traktatie meebrengen. Liefst zo eenvoudig mogelijk.  

Na de herfstvakantie starten de zwarte raven met planningswerk. In het begin van de week krijgen ze hun opdrachten. Zij beslissen zelf wanneer ze die uitvoeren, maar ze moeten op vrijdag klaar zijn. Ze vullen het opdrachtenblad in via een blij/verdrietig mondje in de kleur van de dag dat ze hun opdracht afgewerkt hebben.  

Kijk ook eens regelmatig naar de website van de school. Daar wordt alle algemene info genoteerd geldig voor de hele school.  

Dit schooljaar hebben wij ervoor gekozen om whatsapp te gebruiken als communicatiemiddel. Dit is een volledige privacy groep waarop jullie onderling elkaars telefoonnummers niet kunnen zien (en dus ook niet onderling communiceren). Om lid te kunnen worden is het nodig om eerst mijn telefoonnummer op te slaan in jullie adresboek.  

We werken ook met een blog waarop de belevenissen van de voorbijgaande week via foto’s/filmpjes/tekeningen zullen getoond worden. Deze is als volgt te bereiken :  Blog

Ik ben ook steeds te bereiken via volgend mailadres : claudine.cardon@onderwijs.gent.be 

Hopelijk wordt het een aangenaam, leerrijk, plezant, creatief schooljaar.  

 

Juf  Claudine