Raven CL1

Welkom in het ravennest

 

Ik ben Claudine en heet jullie allemaal welkom in het ravennest.

In ons nest zijn er 2 groepen : de witte raven (2e kleuterklas) en de zwarte raven (3e kleuterklas).

Foto van ons nestouder vind je terug aan de deur van onze klas (met eventueel telefoonnummer om hem/haar te bereiken). Eventuele problemen, ideeën, … kunnen met haar besproken worden.

Algemene afspraken voor de hele school vinden jullie in de Feniksgids terug.

Specifieke afspraken voor in ons nestje lees je hier :

- Laat je kleuter elke dag zijn naamgetekende koek, drinkbeker en fruit in de kast leggen in de juiste lade (voorzien met foto). We brengen geen chocoladekoeken mee en drinken enkel water !!! Appelsienen liefst op voorhand in stukken snijden en in fruitdoosje steken.

- We brengen enkel spulletjes mee van huis die verband houden met ons project ! De rest laten we thuis want op school kunnen deze stuk raken of verloren gaan.

- In ons nest werken we met projecten (gekozen door de kleuters zelf). Dit zijn meestal thema’s die uit de leefwereld van de kinderen zelf komen. Materialen, ideeën of tips hierover zijn steeds welkom. Tussen onze projecten door houden we een sprokkelweek waarin we werkjes afwerken, observeren en sprokkelen naar een nieuw project.

- In ons nest doen we ook aan hoekenwerk : we spelen, werken, lezen, …in de verschillende hoeken van de klas/gang/zaal. Afspraken worden hierover duidelijk gemaakt met de kleuters die steeds vooraf zeggen in welke hoek ze willen spelen.

- Elke vrijdagnamiddag is er in de Fenikszaal afsluitronde waarbij je kleuter regelmatig op het podium komt (te lezen in de nieuwsbrief wanneer). Elke ouder is hier van harte welkom ! Speciale feesten kunnen ook wel eens op een andere dag gevierd worden (zie daarvoor dan ook de nieuwsbrief)

- Op onze blog vind je terug wat we in de klas gedaan/beleefd hebben.

- Op maandag vertellen we onze belevenissen van het voorbije weekend. Dit wordt genoteerd in de ravenmap

- We hebben ook een krantenrondemap. Om beurt mag iemand een krantenartikel meebrengen en daarover vertellen in de kring. Nadien wordt dit herhaald door de kleuters en door de juf genoteerd. Gelieve dit op voorhand voor te bereiden met je kleuter.

- Op het witte bord in de gang vind je steeds de belangrijke weetjes over ons nest.

- Elke dag wordt er in ons nest een bofkontje gekozen via een toverspreuk. Deze mag de kalenders invullen, koeken en fruit uitdelen, speciale boodschapjes doen voor de juf. Hij/zij zit ook op een speciale stoel.

- Als we naar het toilet gaan vragen we eerst toestemming aan de juf en doen de plasketting aan. Op die manier weet iedereen die een kleuter tegenkomt in de gang dat die naar het toilet onderweg is.

- Aan de kapstok hebben de witte raven een symbooltje (met naam eronder) en de zwarte raven een naamkaartje. Die vind je ook terug op de portfoliomappen, vakjeskasten, …

- In de klas heeft elke kleuter een vakje waarin hij/zij z’n werkjes bewaart. Ook een portfoliomap (stoefmap) die ten allen tijde mag ingekeken worden in de klas,maar niet meegenomen !

- Elke kleuter heeft een postvakje waar alle correspondentie inzit. Gelieve dit regelmatig te controleren en de post mee te nemen naar huis.

- Jarigen vieren we in de klas en op het einde van de maand tijdens een speciale afsluitronde samen met alle andere jarigen van die maand. Afspraken daarrond zie de Feniksgids.

Voor verdere vragen ben je steeds welkom in ons nest. Bekijk ook regelmatig onze website, hierop worden de foto’s gepost uit ons klasgebeuren.