Toekans CL2

Welkom bij het toekannest! Blog

Welkom bij het toekannest!

Samen met Dries vormen wij een kleurrijk, nieuwsgierig nest met kinderen van het 4de, 5de en 6de leerjaar. We kijken met een open blik naar de wereld die ons omringt en waar we integraal deel van uit maken.

Wereldoriëntatie: We trekken graag naar buiten en zetten zelf de stap naar wereld, maar we laten de wereld ook tot bij ons komen. Dat gebeurt niet alleen door de actualiteit in binnen- en buitenland op de voet te volgen, maar vooral door zelf op verkenning te trekken als wereldreiziger, bioloog, journalist of tijdreiziger. We delen onze bevindingen met de andere toekans tijdens de presentaties in de kring. Zo leren we veel aan elkaar, van elkaar en met elkaar, steeds startend vanuit onze eigen leefwereld.

Project: Op dinsdagmiddag en donderdagnamiddag is er tijd voor projectwerk: dan verdiepen we ons voor langere tijd in een zelfgekozen onderwerp. We vragen ons eerst af wat we eigenlijk willen leren, wat we zoal kunnen doen, en wat we uiteindelijk willen bereiken. Vervolgens gaan we aan de slag: naar de bibliotheek om relevante informatie te verzamelen, verschillende bronnen (zoals boeken, documentaires en websites) raadplegen, in groepjes vragen oplossen, mensen uitnodigen die ons iets kunnen leren, uitstappen organiseren, creatief de handen uit de mouwen steken, enz. Natuurlijk brengen we ook af en toe verslag uit van onze activiteiten op de klasblog of tijdens de weeksluiting.

Taal: Op maandagochtend slaan we onze vleugels uit en klimmen we tot op grote hoogte zodat we een goed overzicht krijgen over de wondere wereld van de taal. Tijdens deze lessen taalbeschouwing gebruiken we zoveel mogelijk verschillende soorten teksten, zowel fictie als non-fictie. Op dinsdagochtend verdiepen we ons in de spelling van de Nederlandse taal. Hiervoor maken we onze eigen woordpakketen.

Rekenen: Op dinsdag- woensdag- en vrijdagochtend krijgen alle toekans samen wiskunde-instructie. We verwerken de aangebrachte leerstof concreet en spelenderwijs, maar ook de werkboeken van de methode Kompas helpen ons een handje bij het inoefenen van de leerstof.

Frans: Op maandagvoormiddag en op donderdagochtend wordt er door iedereen van de bovenbouw Frans gesproken. De toekans en de gieren uit het 4de leren de beginselen van deze mooie taal bij Dries. Ondertussen schaven de kinderen uit het 5de bij juf Jenneke hun kennis bij en tegelijkertijd krijgen de leerlingen uit het 6de Frans van juf Goedele.

Stille werktijd: Op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag werken we in alle rust aan onze planning. Elke maandag krijgen we te horen welke taken we die week moeten afwerken. Daar zitten altijd twee wiskundeopdrachten bij, net als taaloefeningen en een taak voor Frans, maar ook een projectopdracht of een bewegingsopdracht kan er deel van uit maken. Tijdens de stille werktijd mogen we ook onze ‘presentaties’ voorbereiden of gaan voorlezen in onder- of middenbouw. We krijgen steeds een hele week om alle taken af te werken.

Lezen: Bij de toekans lezen we dagelijks (voor). Op vrijdagochtend is er leescafé. We lezen dan in een zelfgekozen boek uit de bibliotheek in de Blazoenstraat of uit de schoolbibliotheek. Als we daar niets naar onze gading hebben gevonden is dat niet erg: in onze klas liggen er altijd allerlei krantjes, tijdschriften en boeken (strips, dichtbundels, weetjesboeken, romans, …) waar we in mogen snuisteren. Of we nemen gewoon van thuis een boek mee! Tijdens de stille werktijd mogen we (na afspraak) ook gaan voorlezen bij de andere nesten binnen onze cluster. Ook lezen we elkaar in de kring onze zelfgeschreven vrije teksten voor en brengen we als 'boekenwurm' verslag uit over onze leeservaringen.

Peertutoring: Vanaf de kerstvakantie werken we  tweewekelijks samen met de leerlingen van een middenbouwnest. We leren hen dan stapsgewijs enkele leesstrategieën aan. We starten met een kennismakingsmoment, zodat we elkaar wat beter leren kennen. Na afloop van de hele reeks ronden we dan ook weer in stijl af met een gezellig samenzijn.

Zwemmen / LO: Tijdens de ‘turnweken’ sporten we op woensdag en vrijdag onder leiding van meester Koen. In de ‘zwemweken’ gaan we op vrijdagochtend naar zwembad De Rooigem.

Levensbeschouwelijke vakken: We krijgen op donderdagochtend na de speeltijd lessen niet-confessionele zedenleer, islamitische, israëlitische of katholieke godsdienst van respectievelijk Axel, Samira, Ginette of Valerie. Soms organiseren zij gezamenlijke activiteiten om het wederzijds begrip en respect te bevorderen.

Weeksluiting: Iedere vrijdag ronden we de week af met een weeksluiting. Daarin staan we samen met de volledige school op een feestelijke manier even stil bij de voorbije week. De organisatie wordt per toerbeurt telkens door een andere cluster gedaan. Tijdens de laatste weeksluiting van elke maand worden de jarigen gevierd en is er een traktatie in ons nest.

Dries