Toekans CL2

Welkom bij het toekannest! 

Samen met meester Marco vormen wij een kleurrijk, nieuwsgierig nest met kinderen van het 4de, 5de en 6de leerjaar. We hebben een open blik op de wereld die ons omringt en waar we integraal deel van uit maken. 

Wereldoriëntatie: Soms zetten we zelf een stapje in die wereld, maar nog veel vaker laten we de wereld tot bij ons komen. Dat gebeurt niet alleen door de actualiteit in binnen- en buitenland op de voet te volgen via Karrewiet, maar vooral door zelf op verkenning te trekken als wereldreiziger, bioloog, journalist of tijdreiziger. We delen onze bevindingen met de andere toekans tijdens de presentaties in de kring. Zo leren we veel aan elkaar, van elkaar en met elkaar, steeds startend vanuit onze eigen leefwereld. 

Project: Op dinsdag- en donderdagnamiddag is er tijd voor projectwerk: dan verdiepen we ons voor langere tijd in een onderwerp dat we zelf gekozen hebben. We vragen ons eerst af wat we eigenlijk willen leren, wat we zoal kunnen doen, en wat we uiteindelijk willen bereiken. Vervolgens gaan we aan de slag: naar de bibliotheek om relevante informatie te verzamelen, verschillende bronnen (zoals boeken, documentaires en websites) raadplegen, in groepjes vragen oplossen, mensen uitnodigen die ons iets kunnen leren, uitstappen organiseren, creatief de handen uit de mouwen steken, enz. Natuurlijk brengen we ook af en toe verslag uit van onze activiteiten tijdens de weeksluiting op vrijdagnamiddag. 

Instructie 

Taal: Op woensdag verdiepen we ons in de spelling van de Nederlandse taal. Op onze school gebruiken we daarvoor de methode Spelweg. Om het voldoende luchtig te houden wisselen we het werken in onze bundel af met ‘spelactiviteiten’, zoals een muzikaal dictee of taalspelletjes. Op donderdag slaan we onze vleugels uit en klimmen we tot op grote hoogte zodat we een goed overzicht krijgen over de wondere wereld van de taal. Tijdens deze lessen taalbeschouwing gebruiken we zoveel mogelijk boeken die we in de klas verzamelden: zowel fictie als non-fictie. 

Rekenen: Op maandag- en dinsdagochtend krijgen alle toekans samen wiskunde-instructie van mijzelf. Op donderdagochtend werken we in een kleinere groep, want dan gaan de leerlingen van het 6de naar juf Goedele. We verwerken de aangebrachte leerstof spelenderwijs, maar ook de werkboeken van de methode Kompas helpen ons een handje. 

Frans: Op maandag- en woensdagochtend wordt er door iedereen van de bovenbouw Frans gesproken. De toekans uit het 4de leren de beginselen van deze mooie taal bij juf Sofie. Ondertussen schaven de kinderen uit het 5de bij mezelf hun kennis bij en tegelijkertijd krijgen de leerlingen uit het 6de Frans van juf Jenneke. 

Stille werktijd: Op maandagnamiddag en op donderdag- en vrijdagochtend werken we het laatste lesuur in alle rust aan onze planning. Elke maandag krijgen we te horen welke taken we die week moeten afwerken. Daar zitten altijd wiskundeopdrachten bij, net als taaloefeningen en een taak voor Frans, maar ook een projectopdracht kan er deel van uit maken. Tijdens de stille werktijd mogen we ook onze ‘presentaties’ voorbereiden of gaan voorlezen in onder- of middenbouw. We krijgen steeds een hele week om alle taken af te werken. 

Lezen: Bij de toekans lezen we bijna dagelijks (voor). Op vrijdagochtend is er leescafé. We lezen dan in een zelfgekozen boek uit de bibliotheek in de Blazoenstraat of uit de schoolbibliotheek. Als we daar niets naar onze gading hebben gevonden is dat niet erg: in onze klas liggen er altijd allerlei krantjes, tijdschriften en boeken (strips, dichtbundels, weetjesboeken, romans, …) waar we in mogen grasduinen. Of we nemen gewoon van thuis een boek mee! Tijdens de stille werktijd mogen we (na afspraak) ook gaan voorlezen bij de andere nesten binnen onze cluster. Daarnaast lezen we elkaar in de kring onze zelfgeschreven vrije teksten voor en brengen we als 'boekenwurm' verslag uit over onze leeservaringen. 

Peertutoring: Vanaf de kerstvakantie ontfermen we ons als leesmakkers tweewekelijks over de kinderen van het kolibrienest. We leren onze leesmaatjes dan stapsgewijs enkele leesstrategieën aan. Voordat we starten is er een kennismakingsmoment, zodat we elkaar wat beter leren kennen. Na afloop van de hele reeks ronden we dan ook weer in stijl af met een gezellig samenzijn. 

Zwemmen / LO: Tijdens de ‘turnweken’ sporten we op donderdag- en vrijdagochtend onder leiding van meester Peter. In de ‘zwemweken’ trekken we op vrijdagochtend met zijn allen naar zwembad De Rooigem. 

Levensbeschouwelijke vakken: We krijgen op dinsdagochtend voor de speeltijd lessen islamitische godsdienst, niet-confessionele zedenleer of katholieke godsdienst van respectievelijk Samira en Fadime, Barbara en Astrid, en Valerie. Soms organiseren zij gezamenlijke activiteiten om het wederzijds begrip en respect te bevorderen. 

Weeksluiting: Iedere vrijdagnamiddag komt heel de school samen in de Fenikszaal voor de weeksluiting. Daarin staan we met zijn allen op een feestelijke manier even stil bij de voorbije week. De organisatie wordt per toerbeurt telkens door een andere cluster gedaan. Tijdens de laatste weeksluiting van elke maand worden de jarigen gevierd en volgt er een traktatie in ons nest. 

meester Marco