Valken CL3

Welkom in het valkennest.

Wij zijn Dries Verclyte en Eden De Cuyper, nestleiders van de valken (stamgroep 1D – 2D – 3D, middenbouw). Blog

Op maandag en dinsdag is Eden altijd in de klas en op donderdag en vrijdag is Dries er. Tijdens de zwemweek werkt Dries op woensdag en tijdens de turnweek is Eden er op woensdag.

Het verloop van de dag bij de valken:

De kinderen mogen in de klas binnen komen vanaf 8u. Dan pakken ze een boek, gaan ze aan de gang met de klastaken, maken ze een praatje, luisteren ze een muziekje, maken ze de klas gezellig en andere rustige activiteiten. Ook ouders, grootouders,… zijn welkom.

Om 8u20 verwachten we iedereen in onze kring.

Op maandag starten we in de kring en beginnen we met de verdeling van de klastaken. Ieder kind neemt eens een taak op zich en helpt zo onze schoolwoonkamer draaiende en netjes te houden.

Daarop volgt de vertelkring. Dan kunnen de kinderen hun belevenissen van het weekend aan elkaar vertellen.

Na deze kring vertellen en schrijven de kinderen verder in hun vrije tekst.

We kiezen samen het woord, de letter(s) en de zin van de week. Hier gaan we dan samen mee aan de slag.

Elke dag maken we tijd voor een kring: actuakring, evaluatiekring, voorleeskring, filosofeerkring, gevoelskring, muziekkring, evaluatiekring,…

In de voormiddag wisselen instructie en stille werktijd elkaar af. In de klas en in de schoolagenda van je kind is de planning te vinden.

Tijdens de instructie bieden we de leerstof van taal en wiskunde aan. Op woensdag komt juf Ingrid hierbij ondersteunen.

Wiskunde oefenen de kinderen in het rekenboek ‘Kompas’.

Nederlands en spelling wordt ingeoefend in ‘Spelweg’. Deze kan je vinden in de blauwe taalmap.

De beginnende lezers oefenen in het begin met hun letterdoosje en lezen in de leesmap met de leeskikker.

We vinden het belangrijk dat de kinderen al doende en al spelend leren, met en van elkaar.

De kinderen krijgen wekelijks een planning.

Hierin zijn taken opgenomen die de kinderen zelfstandig moeten verwerken tijdens de stille werktijd in de stamgroep.

De planning wordt meegegeven op vrijdag zodat ouders dit samen met hun kind kunnen bekijken.

Tijdens de stille werktijd en de blokperiode plannen en kiezen de kinderen zelf hun taken en werk. Dan heeft het kind keuze uit:

   * werken aan de planning

   * hoekenwerken

   * projectwerk

   * werken aan de portfolio

   * klastaken

   * afsluitronde voorbereiden

   * ……

Ouders en/of grootouders mogen steeds komen helpen in de klas. op woensdagochtend om 8u20 lezen we in kleine groepjes met leesouders of spelen we rekenspelletjes. Hoe meer ouders, hoe liever. Wij geven af en toe een briefje mee in de agenda met de data. Hierop je kan aanduiden welke data voor jullie als ouder passen om te komen helpen.

Na de herfstvakantie organiseren we elke twee weken peertutoring = lezen met een “maatje” uit de bovenbouw. Dan leren we enkele strategieën om beter begrijpend te kunnen lezen.

Rond 10u is er steeds een pauze met gezond tussendoortje.

Om 10u15 is er speeltijd.

In de namiddag tijdens de blokperiode werken we met ons nest aan thema's en projecten. Hierin verweven we ook alle aspecten van de muzische vorming. Ouders, vrienden, familieleden,… die willen meewerken aan of ideeën hebben voor onze projecten zijn meer dan welkom! De vorderingen van een project kan je altijd bezichtigen in de klas of in de gang. Soms stellen we ons project voor aan de hele school in de afsluitronde.

In ons leefboek kan je zien wat er in onze klas gebeurt en leeft.

We hebben ook een blog. Die vind je terug op onze website.

Het is ook de moeite waard om af en toe eens in de portfoliomap van uw kind te kijken. Die is terug te vinden op de kast in de gang.

Op vrijdag organiseren wij onze actuakring. De kinderen brengen dan een nieuwsje mee naar de kring. Misschien hebben ze thuis wel naar het kinderjournaal gekeken, naar de radio geluisterd of een artikel in de krant gevonden,...

Hierover vertellen de kinderen dan in de kring, of ze maken er een knutselwerk of tekening bij.

Vanuit de actuakring kunnen we alle kanten uit : Vb.: Steden, landen, werelddelen situeren op de kaart. Oriëntatie in de tijd Meetoefeningen, rekenoefeningen,….

Multiculturele informatie.

In de klas hebben we onze gevoelsmuur. Daarop kunnen de kinderen aangeven hoe ze zich voelen in de klas of algemeen. Wekelijks is er de gevoelskring waarin we dit bespreken.

Dagelijks is er de fruitkring rond 15u. Dit is het moment om de dag met z’n allen af te sluiten.

Water kunnen de kinderen altijd krijgen, maar als je kind liever een eigen drinkfles meeneemt kan dit ook.

Tips om ongelukjes te voorkomen:

   * Leer je kind hoe het de drinkbus veilig moet sluiten.

   * Stop de drinkbus in een plastiek zak.

Extra activiteiten:

   * We gaan veel op uitstap met ons nest. Ook hier is begeleiding van ouders zeker welkom!

   * Elke maand gaan we naar de bibliotheek. Zo willen we de kinderen motiveren om te lezen en zelf naar de bibliotheek te gaan.

   * Elke maandag gaan we turnen.

   * Op dinsdag gaan we om de 2 weken zwemmen 14:20. Wanneer het geen zwemweek is, is er turnen.

Praktisch:

   * Indien nodig vullen de kinderen dagelijks hun agenda in. Wij vragen de ouders vriendelijk om bij elke dag een handtekening te plaatsen. Er is ook ruimte voorzien voor heen- en weermededelingen.

   * Het is handig als je een weekschema i.v.m. maaltijden en opvang noteert in de agenda.

   * Schriftelijke huistaken moeten de kinderen niet dikwijls maken. Als het nodig is, zullen ze hun planning thuis moeten afwerken.

   * Lezen, tafels van vermenigvuldigen en delen oefenen is dan wel van groot belang. Het is leuker als papa en mama ook eens mee oefenen.

Nog enkele SUPERTIPS:

   * Kinderen werken beter als ze uitgeslapen zijn ! Dus tijdig in bed.

   * Het is voor niemand leuk als kinderen te laat komen ! We beginnen om 8u20.

  * Toiletbezoek: liefst voor aanvang van de lessen of tijdens de speeltijd, maar indien nodig kan het tijdens de lessen.

Aarzel niet om mij al jouw vragen, opmerkingen, probleempjes te melden. Onze deur staat altijd open.

Dries en Eden