Volledige school

 

Basisschool De Feniks is een jenaplanschool waarin samenleven en samenwerken centraal staat. Kinderen, nestleiders en ouders maken samen school op de Feniks. De kinderen leren en leven in heterogene stamgroepen.

We werken met een ritmisch weekplan waarin samen werken, spreken, spelen, en vieren elkaar afwisselen. We maken het leren samen zichtbaar, we kijken naar het eigen leerproces en kunnen hierdoor het leren in eigen handen nemen.

Elk kind bij ons is uniek. We werken talentgericht en vanuit de leefwereld van de kinderen.