Zorg op de Feniks

WIE IS WIE? 

ZORGjuffen: 

In een Jenaplanschool begint zorg in de stamgroep.

Als co-teacher zijn we een paar extra ogen en helpende handen. We ondersteunen de nestleider bij het differentiëren in het nest.

We wonen overlegmomenten bij op bouw, nest en individueel niveau waar mogelijk.

In samenspraak met de zorgcoördinator nemen we doelgerichte testen af in middenbouw en bovenbouw.

Samen met de nestleider bespreken en begeleiden we de persoonlijke groei en ontwikkeling van de kinderen.