De grote trek - nu is het jullie beurt

Beste ouder(s) en opvoeder(s) 

met een aantal bovenbouw kinderen deden we mee met De Grote Trek = een mobiliteitsonderzoek van het Mobiliteitsbedrijf en de Jeugddienst van Stad Gent. 

Het peilt naar het verplaatsingsgedrag van kinderen en jongeren en hun belevingen in het verkeer. 
Het doel van deze inputverzameling is om meer door te wegen bij beslissingen die gaan over mobiliteit of herinrichting van het openbaar domein. We missen nog te vaak input vanuit het perspectief van kinderen en jongeren en willen met de Grote Trek hier iets aan doen.

We verzamelen deze informatie via ouders, jongeren en kinderen zelf. 

vullen jullie onderstaande link in  

https://www.route2school.be/platform/login

jullie kunnen een account aanmaken en de routes ingeven die je (al dan niet samen met je kinderen) nemen naar school. 

Alvast heel erg bedankt voor jullie medewerking!

 

alvast bedankt