Facturen voortaan per e-mail

Beste ouder(s) en opvoeder(s) van midden- en bovenbouw

 

In het kader van het milieu streven we ervoor om zo weinig mogelijk papier te verspillen, daarom versturen we de facturen  van uw kind voortaan per e-mail.

Indien jullie ze toch nog steeds op papier willen ontvangen, gelieve het te melden op het secretariaat. 

 

Bedankt voor jullie begrip

het feniksteam