Heropstart 2.0

Beste ouder(s) en opvoeder(s)

Na heel wat puzzelen, overleggen, plannen, opnieuw herinrichten zijn we tot een organisatie gekomen waar al onze 392 kinderen in hun eigen nest met hun eigen nestleiders terecht kunnen. Het moeilijkste blijft  de op en afhaalmomenten, ons sanitair (per 1 naar toilet) en de speeltijden (19 bubbels/dag), gelukkig  hebben we twee speelplaatsen en onze prachtige tuin.

Onderbouw:

 • De K2K3 kinderen zijn elke dag welkom vanaf donderdag 4 juni (volle dag)
 • De K0K1 kinderen zijn elke dag welkom vanaf maandag 8 juni. (volle dag)

Middenbouw:

 • De eerstes en tweedes komen vanaf 8 juni op maandag -en vrijdagvoormiddag (halve dag)
 • De derdes komen vanaf 9 juni op dinsdag -en donderdagvoormiddag (halve dag)

Bovenbouw:

 • De vierdes en vijfdes komen vanaf 9 juni op dinsdag en donderdag  (volle dag)
 • De zesdes komen vanaf 8 juni op maandag en vrijdag  (volle dag)

 

Op woensdag komen er geen MB en BB  kinderen op school voor les, wel voor noodopvang, we kiezen ervoor om op woensdag te evalueren, willen we een stroomlijn in de aanpak door de verschillende leerkrachten proberen garanderen,we willen afstemmen en bijsturen over de vier rollen die wij moeten waarmaken: organisatie noodopvang, afstandsleren en fysiek aanwezig leren, maar ook tijd geven om nog steeds contact te blijven houden met de kinderen en de ouders, digitale oudercontacten, zorgteams, …

Er komt nog een brief per bouw met de op -en afhaaluren, weke poort je zal gebruiken, wat breng je mee, filmpjes van hoe het eruitziet, …

We hopen al onze kinderen terug te zien met voldoende aandacht voor alle maatregelen en richtlijnen in functie van veiligheid en gezondheid.

Mochten er toch nog onduidelijkheden zijn, neem dan gerust contact op met de school.

OPGELET volgende week is er:

 • Maandag 1 juni: geen school
 • Dinsdag  2 juni: een facultatieve dag met enkel noodopvang voor de kleuters verzorgd door de STIBO  
 • Woensdag 3 juni: enkel noodopvang 
 • Donderdag 4 juni: opstart K2K3, de eerstes halve dag en noodopvang
 • vrijdag 5 juni: K2K3, de zesdes een halve dag en noodopvang

Wij kijken er alvast naar uit om iedereen weer te zien.

Het feniksteam.  

 

Heropstart 2.0 OB, MB en BB