Het einde van het schooljaar komt stilletjes aan in zicht.

Beste ouder(s) en opvoeder(s)

Het einde van het schooljaar komt stilletjes aan in zicht. U vraagt zich waarschijnlijk af hoe dit op de Feniks zal verlopen tijdens deze coronacrisis …

Het grootste deel van de leerstof kwam al aan bod voor de lockdown. Dit werd gevolgd door een periode van pre-teaching en zelfstandig werk. Nu de kinderen terug naar school komen, hernemen we de leerstof uit de pre-teachingperiode en bekijken we hoever de kinderen nu staan.

We evalueren het dagelijks werk gedurende het hele schooljaar, alsook het werk tijdens de pre-teaching en de verdiepingsperiode. De enige toetsen die dit jaar nog afgenomen worden, zijn de OVSG- toetsen voor de zesdes.

Tijdens de klassenraad in de laatste week van juni wordt elk kind uitvoerig besproken. Op de laatste schooldag krijgen de kinderen een blaadje met de eindbeslissing in hun portretmapje.

Voor de kinderen die een bouwoverstap maken zijn er oudercontacten: de ouders van de kinderen van de 3de kleuterklas en het 3de leerjaar zullen worden opgebeld door de nestleider, terwijl de kinderen die de overstap naar het middelbaar maken op de proclamatie worden verwacht (die per bubbel wordt georganiseerd). Heb je nog nood aan een extra gesprek, meld dat dan aan de nestleider dan wordt er bekeken wat er mogelijk is.

Voor de integratie bedachten we het volgend alternatief: op donderdag 25 juni verneemt uw kind naar welk nest hij of zij volgend jaar schooljaar zal gaan. De nestleiders van de middenbouw zullen met hun derdes langs de nesten van de bovenbouw passeren, zodat ze op een veilige manier (vanuit het deurgat) kennis kunnen maken met hun nieuwe nest, nestleider en klasgenootjes. De kleuters zullen kennismaken met de middenbouwnestleiders door middel van een bezoekje in de kleuterklas.

Al onze kinderen willen we ondanks deze gekke periode toch nog een feestelijk afscheidsmoment bezorgen in hun eigen bubbel. Wat het wordt verneem je van de nestleider zelf. 

In september pikken we de draad weer op. De eerste week werken we vooral aan de groepsvorming. In de tweede week op dinsdag 8 september en donderdag 10 september organiseren we een opstartgesprek met kind, ouders en nestleider (plan van aanpak).

September en oktober wordt zoals altijd een uitgebreide herhalingsperiode met toetsen. Voor de herfstvakantie krijgen de kinderen een portret mee en zullen er portretgesprekken zijn met ouders.

Indien u nog verdere vragen heeft, geef ons een seintje.

Vele groeten

Het feniksteam