Het einde van opnieuw een raar CORONA schooljaar. 

Beste Feniks ouder(s) en opvoeder(s)

We staan aan het einde van opnieuw een raar CORONA schooljaar. 

We blijven jullie missen, gelukkig hebben we toch op een of ander manier mooie en warme herinneringen kunnen opdoen dit schooljaar:

 • Elke week online toonmomenten of een verjaardagsfeest.
 • Onze warme kaartenactie in de buurt
 • Een bloemenactie voor twee goede doelen uit de buurt
 • …                                                                                                  

Onze planning en weetjes van  de maand juni 2021:

 • Volgens de nieuwe richtlijnen mogen onze bovenbouwers hun mondmasker terug afdoen tijdens de pauzes. Deze extra ademruimte is welgekomen.
 • Door werken aan het zwembad gaat er geen zwemmen meer door dit schooljaar.
 • Er zijn klassenraden voor onze K3 kleuters, MB- en BB kinderen, de kinderen worden die dag door onze ambulante  collega ‘s en sportstudenten  opgevangen.
 • Portfolio /eindgesprekken zullen plaatsvinden tussen 22/6- 30/6, de nestleider brengt jullie over het hoe, waar en wanneer op de hoogte.  
 • De integratie zal dit jaar sober en coronaproof verlopen.  
 • Maandag 23/6 zullen onze schoolverlaters samen coronaproof verrassingsmiddag beleven
 • De onderbouw en middenbouwleiders zullen ook een gepast afscheid voorzien voor de kinderen die overstappen naar een andere bouw. Ze brengen jullie hiervan zelf op de hoogte.
 • Vrijdag 25/6 ons jaarlijks  (coronaproof) festival met verschillende optredens.
 • Maandag 28/6 delen we aan de kinderen het nieuwe nest mee.
 • Maandag 28/6 krijgen de kinderen hun Portret aangevuld met de eindbeslissing mee naar huis.  
 • Maandag 28/6 een coronaproof Proclamatie
 • Woensdag 30/6 laatste schooldag

Samen hopen we er nog een fijne, veilige en gezonde laatste maand van te maken en hopen een volledige start te kunnen nemen in september!

Vriendelijke groeten

Het Feniksteam