De Feniks afspraken, regelementen en nuttige weetjes.

 

 

Schoolreglement voor het basisonderwijs stedelijk onderwijs 

  • is geldig voor alle basisscholen van het stedelijk onderwijs in Gent.

 

Intern schoolreglement van de Feniks: (zie doc hieronder)

  • Wijzigingen zijn mogelijk gedurende het schooljaar. 
  • Op de website worden de aanpassingendoorgegeven
  • De tarieven hangen ook uit in de acaciazaal aan het infoprikbord. 

 

Onze kapstokregels op de Feniks:

Er zijn maar drie regels

Ze hebben betrekking op de hele school: leerlingen, leerkrachten, bezoekers, ... 

ze vormen een rode draad bij al onze school -en klasactiviteiten 

Ze dragen bij tot een fijne leef -en leeromgeving.

De kapstokregels zijn:

  • Voor groot en klein zullen we aardig zijn.
  • We zullen goed voor de spullen zorgen, dan zijn ze weer te gebruiken  morgen.
  • De school is van binnen een wandelgebied en buiten hoeft dat lekker niet 

Intern reglement Feniks 2021-2022