OPVANG KLEUTERAFDELING

Acaciastraat 11, 9000 Gent

In onze buurtgerichte opvanglocatie primeert de diversiteit, de ‘brede school’ en de kunstzinnige kinderopvang.

Creativiteit

We bieden kinderen de mogelijkheden om zich op creatief vlak te uiten. Dit kan zowel beeldend werk zijn, maar ook dans, muziek en poppenkast of theater. Dit is het kader dat we aanreiken om hen op kunstzinnige manier te benaderen. We laten ons vooral inspireren door de visie en het werk van ‘Regio Emilia’. Voor de andere speelmomenten, zoals spel en sport, de poppenhoek en de blokkendoos, maken we natuurlijk ook de nodige tijd vrij.

Buurt en ouders betrekken

We streven er naar om de buurt en de ouders zoveel mogelijk te betrekken in onze activiteiten en werking.

  • Kinderen nemen deel aan activiteiten die zich afspelen in de buurt. We doen beroep op initiatieven en organisaties die zich in de buurt bevinden. Zo leren we onze buurt kennen en deze ook optimaal te benutten.
  • De ouders krijgen op regelmatige basis te zien van wat hun kinderen doen en beleven in de opvang door middel van foto’s, teksten en uiteraard de creaties van de kinderen. Zowel de kinderen als de ouders staan centraal binnen onze werking.

Tijdens het onthaal hebben ouders de mogelijkheid om bij te praten. Zo leren we elkaar beetje bij beetje kennen. Het is belangrijk dat we daar tijd voor maken!