Schoolfeest

Omwille van de Coronacrisis kan het schoolfeest niet doorgaan zoals voorzien en kunnen wij ook geen alternatief programma voorzien.

We kijken uit naar volgend schooljaar om jullie samen te verwelkomen.