Ruth - Muntturquoise

Ruth is de leerkracht van middenbouw 3, één van onze 3 groepen middenbouw, met ongeveer 20 kinderen van het 3de en 4de  leerjaar.

Tijdens instructie en/of geïntegreerde werktijd en op basis van de zorgvragen krijgen de groepen middenbouw op een aantal momenten ondersteuning van juf Heidi.

De kinderen van de middenbouw gaan 2-wekelijks zwemmen op donderdagvoormiddag, en krijgen daarnaast ook nog wekelijks lichamelijke opvoeding van juf Gwen Baert. De zwembeurten zijn opgenomen in de kalender.

Binnen het Stedelijk Onderwijs Gent is er de vrije keuze van levensbeschouwing in de lagere school. Wekelijks worden dan ook 2u levensbeschouwelijke vakken ingericht. Een wijziging van je keuze voor levensbeschouwing moet uiterlijk op de laatste schooldag meegedeeld worden en kan dan ingaan in het nieuwe schooljaar. Gedurende het schooljaar is een verandering niet meer mogelijk.

Voor meer info over de verschillende levensbeschouwingen wijzen we jullie graag door naar de website van de onderwijsinspectie  https://www.onderwijsinspectie.be/nl/voor-ouders