Visie van onze school

Het Kriebelhuis, jenaplanschool waar je leert samenleven.  

Elk kind is welkom op onze school.

Iedereen maakt deel uit van het hetzelfde geheel, een geheel waar gezelligheidsfeer en respect heel belangrijk zijn. We helpen kinderen hun eigen talenten te ontwikkelen, hun eigen wil te ontdekken en te volgen. Groepsharmonie zorgt ervoor dat iedereen zich kan ontwikkelen in eigenheid en tot de beste versie van zichzelf.

Elk kind is uniek. We bieden elk kind wat het nodig heeft. Het kind ontdekt zijn zelf-waarde-gevoel en kan zijn eigen ontwikkeling op waarde schatten.

Wereldoriëntatie is het hart van onze jenaplanschool. Dit gebeurt zowel door projectwerk als door er op uit te trekken. We maken kennis met natuur en cultuur. We werken samen aan een groene school en leren kinderen zich ontwikkelen in relatie met zichzelf, met anderen en met de wereld om ons heen.

We werken met stamgroepen. Kinderen van verschillende leeftijden en niveaus zitten samen in één groep. Zo leren kinderen zorg dragen voor elkaar in een huiselijke sfeer. De schoolwoonkamer is het nest van de stamgroep. Ouders zijn welkom om mee te helpen of om te zien hoe kinderen groeien en groter worden. De leerkracht doet er toe. De leerkracht zet het kind centraal en biedt houvast en kracht om het kind te laten ontwikkelen. De algemene leerstof wordt aangeboden terwijl de eigenheid van elk kind centraal staat.

We leren door samen praten, samen werken, samen spelen en samen vieren, dit in een ritmisch weekplan .

Samen praten gebeurt veelal in de kring. Kinderen gaan in dialoog met elkaar, ze leren gevoelens uiten, leren luisteren en leren een mening vormen. Elke dag begint en eindigt met de kring. In de kring wordt de planning opgemaakt.

Samen werken doen we door ervaringsgericht leren en coöperatief werken. De kinderen ontdekken samen rekening houdend met ieders tempo en eigenheid.

Samen spelen doen we door afspraken te maken met elkaar, te overleggen en te beslissen. We leren niet alleen uit de boeken en we brengen spelenderwijs samen wat we met het hoofd en hart hebben ervaren .

We vieren samen, we openen en sluiten af. We delen prestaties en gevoelens, bijzondere en stille momenten, vaststaand of spontaan. Humor en plezier zorgen hierbij voor verbinding.

Het Kriebelhuis, waar samen groeien meer is dan alleen groter worden!