Algemene info

Peerstraat 176, 9000 Gent

Kleinschalige opvang met een warme, open sfeer

Kriebelhuis is een kleinschalige opvang met een warme, open sfeer. We hebben oog voor het welzijn en de ontwikkeling van elk kind, en proberen daar zo goed mogelijk op in te spelen met een aanbod van geleide activiteiten en vrije spelmomenten. Kinderen van verschillende leeftijden spelen samen, waardoor hun ontwikkeling op verschillende vlakken gestimuleerd wordt.

Goede band met ouders

We vinden het heel belangrijk dat kinderen én ouders zich welkom voelen in de opvang en dat de ouders mee betrokken worden in de dagelijkse werking. We hechten veel belang aan participatie en hebben respect voor diversiteit.

Goede band met de buurt

Kriebelhuis is een buurtgerichte opvang, wat onder andere betekent dat wij vaak met de kinderen naar buiten gaan, boodschappen doen in de buurt, de lokale speelpleintjes bezoeken en deelnemen aan buurtactiviteiten.

Ons team

Het team bestaat uit een verantwoordelijke en vijf begeleiders met een verschillende culturele achtergrond, waardoor wij zoveel mogelijk tegemoet proberen te komen aan de noden van de kinderen.

Wij kijken er alvast naar uit je hier te ontmoeten!

 

Praktische info

Kriebelhuis is gelegen in de Brugse Poort en biedt buitenschoolse opvang aan in ’t Kriebelhuis in de Peerstraat en in de Kiekenstraat.
We hebben ook een samenwerkingsovereenkomst met Vrije Basisschool de Boomhut, waarbij we opvang organiseren voor een aantal kinderen uit de kleuterklas.