6de leerjaar

In het 6de leerjaar, het laatste jaar van het basisonderwijs bereiden we ons volop voor op het secundair onderwijs.

We leren leren ( schematiseren, mindmappen, samenvatten... ) en leren zelfstandig(er) worden.

We verankeren de leerstof en passen die ook steeds meer praktisch toe. Leren er het nut van in zien. bv: waarom zijn volumematen zo belangrijk? Of waarom is het handig een uurtabel van een trein te lezen?

We gaan geregeld op uitstap ook in functie van de lessen en de leerstof.

We groeien in dit jaar uit tot jongeren, klaar om de vleugels uit te slaan, klaar om de stap te zetten naar de 'grote' school.