Info kleuter

Kleuters kunnen naar school vanaf de 'instapdagen' als ze 2.5 jaar zijn. Een 'instapdag' is de eerste dag na elke vakantie.
 
De kleuters zijn ingedeeld in verschillende groepen:

  • Jongste kleuters: onderbouw
  • Oudste kleuters: bovenbouw

In de groep(en) met de jongste kleuters helpt een kinderbegeleidster mee, ook in de klas. Bij samenstelling van de groepen letten we op het volgende:

  • Evenwichtige verdeling van het aantal kleuters per groep.
  • Extra aandacht voor de allerjongsten.
  • Voldoende mogelijkheden voor het voorbereiden van aanvankelijk lezen en rekenen bij de oudste kleuters.

Tijdens de schooluren en gedurende de korte pauzes zijn de kleuters onder begeleiding van de kleuterleidsters. In de klas worden allerlei activiteiten en uitstappen georganiseerd rond bepaalde thema's.
 
Dagindeling

Voormiddag:

08:00 tot 08:20: speeltijd

08:20 tot 10:30: klastijd

10:30 tot 11:00: pauze (eet - en speelmoment)

11:00 tot 11:55: klastijd

11:55 tot 13:30: middagpauze

naar huis of naar het STIBO (= stedelijk initiatief buitenschoolse opvang)

 

Namiddag (maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag):

13:30 tot 15:25: klastijd

naar huis of naar het STIBO

Voor de speeltijd is er een 'knabbelpauze': de kleuters brengen een gezond tussendoortje mee (een boterhammetje of een droge koek) en op woensdag brengen alle kleuters een stukje fruit mee. Er worden geen drankjes meegegeven maar in de klas wordt water aangeboden. Beperk alstublief verpakkingen die de afvalberg vergroten en berg het tussendoortje op in een doosje met de naam van jouw kleuter. 

 

Dagelijkse ateliers 

PINKELTJES JUF ELLEN

IENIE MINI, JUF CAROL EN JUF DORIEN (WOENSDAGVOORMIDDAG)

KAMELEON, JUF SONJA EN JUF NINA ( WOENSDAGVOORMIDDAG)

ELMER, JUF MARTINE EN JUF NINA (DINSDAG- EN VRIJDAGNAMIDDAG)

KLEUTERTURNEN, MEESTER MAX
 
ONDERSTEUNING IN DE ONDERBOUW,  STIBO

 

STIBO 

Vanaf 7:00 tot het begin van de klastijd, tijdens de middagpauze op woensdagmiddag en tussen 15:30 en 18:00 kunnen de kleuters terecht in het STIBO.
 
De kinderen spelen en eten er onder begeleiding van onze kinderbegeleid(st)ers. Ze worden er verzorgd en wie moe is kan na de middag even rusten of een dutje doen.
 
's Middags kunnen de kinderen hun meegebracht lunchpakket verbruiken, al dan niet met een kom soep. Er kan ook een warme maaltijd worden besteld.
 
Na schooltijd verwennen we de kleuters met een vieruurtje. Daarna kunnen de kleuters spelen, knutselen, tekenen, enz. tot ze afgehaald worden.
 
Ook op vakantiedagen staan onze medewerkers van het STIBO klaar voor de kinderen. Dan worden er allerlei leuke activiteiten georganiseerd.
 
De tarieven van de opvang vindt u in de rubriek OPVANG/ TARIEVEN. Betaal na ontvangst van de factuur. Liefst met domiciliëring, zoniet contant de eerste week na ontvangst factuur.
 
Bestellen doet u ruim vooraf met een document die u in het STIBO afgeeft.
 
's Avonds kunnen de kinderen tot 18:00 worden opgevangen. Wij rekenen erop dat ze tijdig worden afgehaald.
 
Als uw kind ziek wordt in de loop van de dag, verwittigen wij de ouders of de door hen opgegeven persoon.
 
Kinderen die ziek zijn blijven best thuis om goed te genezen. Daarna kunnen ze weer bij ons terecht.
 
In geval van besmettelijke ziektes kunnen de kinderen niet in de kinderopvang opgevangen worden tot ze worden afgehaald door een ouder of een andere vertrouwenspersoon. Zo kunnen zieke kindjes de anderen ook niet besmetten.
Zegt de arts dat ze terug mogen komen, dan ontvangen we ze opnieuw met open armen.
 

Heeft u nog vragen of opmerkingen?
 
De kleuterjuffen en de medewerkers van het STIBO helpen u graag verder. Ook de directie, Iris Allaert en de verantwoordelijke van het STIBO, Matthias Merckx helpen jou bij vragen of problemen.

Instapbrochure kleuters