Info lager

In de lagere school hanteren we het klassieke jaarklassensysteem. Dat betekent dat de kinderen telkens één jaar bij leeftijdsgenootjes in een vaste groep zitten. Elke groep heeft een klastitularis. Daarnaast zijn er nog bijzondere leermeesters voor lichamelijke opvoeding, erkende godsdiensten of niet-confessionele zedenleer en
islamitische godsdienst.
 
De vakken lichamelijke opvoeding en zwemmen zijn verplichte leervakken. Ze worden door alle kinderen gevolgd.
 
Om de 2 weken gaan de leerlingen zwemmen in het Rooigemzwembad. De toegangsprijs bedraagt € 1,10 behalve voor het 1ste leerjaar, voor hen is het gratis. Er wordt maandelijks afgerekend.
 
Bij de vakken levensbeschouwelijke vakken godsdienst/zedenleer/islam maken de ouders in het eerste leerjaar een bewuste keuze. Deze keuze kan op verzoek van de ouders voor de start van het nieuw schooljaar worden gewijzigd.
 
Dagindeling
 
Voormiddag:

07:30 tot 08:00: vooropvang in het schoolrestaurant

08:00 tot 08u20: opvang speelplaats

08:20 tot 10:00: klastijd

10:00 tot 10:15: pauze

10:15 tot 11:55: klastijd

11:55 tot 13:30: middagpauze

De kinderen gaan naar huis of blijven op school onder toezicht van leerkrachten/begeleiders.
 
Namiddag (maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag):

13:30 tot 14:20: klastijd

14:20 tot 14:35: pauze

14:35 tot 15:25: klastijd

 
Om 15:25 gaan de kinderen naar huis of blijven onder toezicht van leerkrachten/begeleiders. Vanaf 16:00 worden de namen genoteerd en is het toezicht betalend. Ze kunnen hun huiswerk maken en nadien een gezelschapsspel spelen, lezen, tekenen of bij mooi weer buiten spelen. Alle kinderen worden afgehaald, ten laatste om 18:00.
 
Wie alleen naar huis gaat in de loop van de avondopvang brengt een briefje met de toestemming van de ouder mee.
 
Op woensdagnamiddag zorgt een begeleider ervoor dat de kinderen in een ontspannen sfeer en onder toezicht een prettige vrije namiddag doorbrengen.

Buiten de klas leren 

In de toekomst zal De Klaverdries meer gebruik maken van haar buitenruimte om lessen levendiger te maken:

http://www.buitenlesdag.be/index.php/buitenlesdag-inspiratie