Opvang op schooldagen

Op schooldagen vangen wij de kleuters van Klaverdries op. We zijn geopend van 7u tot 18u.

Ochtendopvang

We verwelkomen de kleuters in onze opvang vanaf 7u. De kinderen kunnen in een huiselijke sfeer aan de dag starten. Er zijn verschillende speelhoekjes waarin ze vrij kunnen spelen.

Om 8u brengen we de kinderen naar de klas. Tot start schooltijd blijven we in de klas van k0-k1 om het onthaalmoment te begeleiden, te helpen met de jasjes & boekentasjes en om informatie uit te wisselen met de kleuterjuffen.

Middagopvang

Om 12u gaan we de kinderen in de klas halen voor het middagmaal. De jongste kinderen van K0-K1 eten boven in de opvang. De kinderen van K2-K3 eten beneden in de opvang en in de containerklassen aan de speelweide.

De kinderen kunnen hun eigen boterhammen eten (met of zonder soep) of een warme maaltijd die ze bij ons besteld hebben.

Na het eten kunnen de jongste kinderen boven een middagdutje doen bij de slaapjuf. Rond kwart voor drie maken we hen wakker en brengen we ze terug naar de klas. Zo kunnen ze samen met de andere kinderen de dag afronden.

De kinderen die niet slapen gaan buiten spelen op onze speelweide.  Om 13u40 is de middagspeeltijd voorbij en komen de leerkrachten de kinderen halen op de speelweide.

Avondopvang

Na schooltijd worden de kinderen die in de opvang blijven door de kinderbegeleiders opgehaald. De jongste kinderen van K0-K1 gaan naar boven in de stibo. De kinderen van K2-K3 gaan beneden in de stibo. De kinderen eten eerst samen een vieruurtje. Dit kan een vieruurtje van thuis zijn of een vieruurtje dat bij ons werd besteld. We bieden per dag een ander soort vieruurtje aan zodat de kinderen een gezond en gevarieerd aanbod hebben. Na het vieruurtje kunnen ze spelen in de speelhoeken of buiten op de speelplaats. Ouders kunnen hun kind vrij komen ophalen tot 18u.