#Corona2020

Onze school kan veilig herstarten. Vanaf 18 mei krijgen sommige klassen dan enkele dagen les op school.

Bij de herstart maakt onze school tijd voor de emoties en zorgen van leerlingen. We doen dat voor alle leerlingen:
- de leerlingen die opnieuw les krijgen op school
- de leerlingen die thuis of in de opvang nieuwe leerstof krijgen.

Welke klassen starten op 18 mei? Op welke dagen?...

De Vossen en de Vissen kunnen terug naar school!

Groep 2 (De Vossen)

De kinderen uit deze groep komen op maandag én vrijdag naar school

  • maandag 18 mei
  • vrijdag 22 mei (facultatieve verlofdag)

 

Groep 4 (De Vissen)

De kinderen uit deze groep komen op dinsdag én donderdag naar school

  • dinsdag 19 mei
  • donderdag 21 mei (wettelijke feestdag)