Inschrijvingen 2021-2022

Vanaf dinsdag 11 mei (om 9u) start de inschrijvingsperiode voor onze school.

Via onderstaand formulier vraag je een inschrijving aan voor jouw kind voor het schooljaar 2021-2022.

Heel wat leerlingen kunnen beroep doen op ons leerlingenvervoer om naar school en terug thuis te geraken. Dit geldt echter niet voor alle leerlingen. Wil je weten of jouw kind wél recht heeft op leerlingenvervoer als het naar onze school komt? Bekijk dan deze link. Of vraag informatie op de school.

Wil je jouw kind inschrijven voor het Stedelijk Internaat Kastanje+? Dat kan! Neem daarvoor contact op met het Stedelijk Internaat Kastanje:

Alle velden zijn verplicht, tenzij anders aangegeven.

Voor welk onderwijstype wil u uw kind inschrijven? Onze school biedt volgende types aan:
De ouder is akkoord met het pedagogische project en schoolreglement
Heeft uw kind nood aan busvervoer? Zo ja op welke dagen? (Optioneel)

De Stad Gent behandelt de persoonsgegevens die je invult met respect voor je privacy.

Met respect voor je privacy

De Stad Gent behandelt de persoonsgegevens die je invult met respect voor je privacy. We volgen hiervoor de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Waarvoor, met wie en hoe lang?

Als je de gegevens verzendt, geef je ons toestemming om ze te gebruiken om een eventuele inschrijving in ons internaat voor te bereiden.

We verwijderen je persoonsgegevens na 6 maanden.

Je rechten

Je hebt altijd het recht om je persoonsgegevens in te zien en om foute gegevens aan te passen.

In sommige gevallen kan je ook je persoonsgegevens laten wissen.

Wil je je beroepen op deze rechten? Dat kan via het contactformulier op deze pagina.

Vermoed je dat iemand je persoonsgegevens onrechtmatig gebruikt? Meld het ons via privacy@stad.gent. Je hebt ook het recht om klacht in te dienen bij de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens.

Meer informatie over je rechten en privacy vind je hier.