Muzische leerThuis Melopee

Wij heten jullie en jullie kind(eren) van harte welkom in onze Muzische leerThuis Melopee.

Muzische leerThuis Melopee is een basisschool waar kunsteducatie en in het bijzonder
muziek vanaf de kleuterklas een centrale plaats innemen in het leerproces. 
De traditionele vakken en activiteiten worden er doorspekt en aangevuld met een brede culturele en muzikale vorming.

We zijn zeer blij jullie sedert vorig schooljaar te mogen verwelkomen in het nieuwe
stadsgebouw Melopee langs de Schipperkaai in de Oude Dokken—Kompasplein 1—9000 Gent.

 

Melopee

Melopee is een gedicht van de Antwerpse schrijver Paul Van Ostaijen. Het beschrijft de tocht van twee vrienden in een kano en sluit dus mooi aan bij het verleden van het voormalig havengebied. Het woord zelf betekent ook ‘klankgedicht’ en sluit in die zin mooi aan bij onze muzische pedagogiek .

Met al uw vragen kan u steeds terecht bij: de leefgroepbegeleid(st)ers
(voor en na de lestijden), de directie, het secretariaat en het zorgteam.

 

Het gebouw

Gebouw Melopee huisvest naast onze school een kinderdagverblijf, een buitenschoolse kinderopvang (IBO), en een wijksporthal. 
Door het gebouw zelf, aan de kant van de Koopvaardijlaan, bijzonder compact te houden, ontstaat er aan de zijde van het water plaats voor een grote ‘groene buitenkamer’, een enorme pergola waar verschillende buitenruimtes worden gestapeld.
Een speellint loopt door het ontwerp heen, en sluit perfect aan op het woonproject en het toekomstig buurtpark waaraan het stadsgebouw grenst. Het gebouw is een ontwerp van Xaveer De Geyter Architects (XDGA).

Het gebouw bestaat uit 5 verdiepingen, goed voor een totale hoogte van 18 meter. 
Het kinderdagverblijf vindt u op hetgelijkvloers. Op de eerste verdieping vindt u
de buitenschoolse opvang (IBO), de kleuterschool en de refter.
De lagere school komt op de tweede verdieping, rondom de dubbelhoge refter.
In het hart van het gebouw vertrekt een brede trap vanuit de inkomhal naar deze verdiepingen.
De trap kan tegelijk als tribune dienst doen. Op de derde verdieping ligt de sporthal,
die twee verdiepingen in beslag neemt. 
Vanuit de bar op het bovenste verdiep kijk je uit op het sportveld.

Onze Muzische leerThuis  biedt plaats aan 96 kleuters en 144 leerlingen uit de
lagere school. Er zijn 56 plaatsen voor buitenschoolse opvang (IBO).
In het kinderdagverblijf kunnen 28 kinderen terecht.

 

Dankzij deze verhuis krijgt de Muzische leerThuis meer ademruimte om als uniek pedagogisch project verder te kunnen groeien in Gent.
Zie persbericht: persruimte.stad.gent/160261-stadsgebouw-verrijst-langs-de-schipperskaai